VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
ชื่อไวรัส Bck/Webber.gen ผลการสแกน
ชื่อไวรัส Bck/Webber.gen หา1991ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Bck/Webber.gen คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com
ไวรัสที่เกี่ยวข้อง
VirSCANVirSCAN
Bck/Webber.gen Bck/Webber.P Bck/Webber.S
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
61 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:de84d0d93bbb355c35fcad530631261a
67584 panda 2019-09-07 14:21:39
62 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d98bfa453179beb71676209a8cab31db
67584 panda 2019-09-07 11:41:07
63 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d8a18e4a3468e93708143e7d082e8a8f
67584 panda 2019-09-07 11:12:08
64 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d68e5526343ae84c531803fd453da210
67584 panda 2019-09-07 10:06:48
65 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d466fb88f901d4725a07ad6a50b0a14a
67584 panda 2019-09-07 08:52:50
66 ชื่อไฟล์: ca876919af8db962570db3a7eb5bd00f
MD5:ca876919af8db962570db3a7eb5bd00f
67584 panda 2019-09-07 03:08:56
67 ชื่อไฟล์: ca09a52ae8bf847ee1130bc4af7b8c65
MD5:ca09a52ae8bf847ee1130bc4af7b8c65
67584 panda 2019-09-07 02:52:11
68 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c9220cada63d868cecf68baaee84716a
67584 panda 2019-09-07 02:20:39
69 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c6f8e8960145b9bf86bb115a965729b5
67584 panda 2019-09-07 01:11:52
70 ชื่อไฟล์: b9e2aac2bc96b5dba5a11ee9edfae5c0
MD5:b9e2aac2bc96b5dba5a11ee9edfae5c0
67584 panda 2019-09-06 17:13:57
71 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b921a07f24784ed1267614e0dd4ffcaa
67584 panda 2019-09-06 16:52:01
72 ชื่อไฟล์: b4a006c5bc3c74e13641d2c664e364e9
MD5:b4a006c5bc3c74e13641d2c664e364e9
6145 panda 2019-09-06 14:03:49
73 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b40c3ad2bd59e1f8ecef77cb713f278b
67584 panda 2019-09-06 13:43:56
74 ชื่อไฟล์: b2060a049a2efd6d10f6a5399c34153f
MD5:b2060a049a2efd6d10f6a5399c34153f
67584 panda 2019-09-06 12:32:42
75 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ac1836a99eb0b844b91e2c688d48ed81
67584 panda 2019-09-06 09:01:04
76 ชื่อไฟล์: aaf5e9d77f0fd3af3ea536883afe1dcf
MD5:aaf5e9d77f0fd3af3ea536883afe1dcf
67584 panda 2019-09-06 08:23:36
77 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a5a3898be116c89b0638fe0c5e2ed183
67584 panda 2019-09-06 05:35:21
78 ชื่อไฟล์: a465ef6e792a6aaa8884d240b0e86b25
MD5:a465ef6e792a6aaa8884d240b0e86b25
67584 panda 2019-09-06 04:53:45
79 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a2d0e8c5a34f830604335e3908f996a7
6145 panda 2019-09-06 04:03:43
80 ชื่อไฟล์: 9f2df0200d6beed46969cda83472dc30
MD5:9f2df0200d6beed46969cda83472dc30
67584 panda 2019-09-06 02:15:40
«Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 99 100  Next»