ชื่อไวรัส Trojan.Exploder.A ผลการสแกน
ชื่อไวรัส Trojan.Exploder.A หา25ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Trojan.Exploder.A คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com
ไวรัส Trojan.Exploder.A คำอธิบาย
VirSCANVirSCAN
Trojan:Win32/Wopla.gen!Y is a generic detection for a family of Trojans that act as proxies, allowing an attacker to send spam e-mail, some with binary attachments. Trojan:Win32/Wopla.gen!Y may also download, upload and execute files on the affected machine. Powered By Google Translate
ไวรัสที่เกี่ยวข้อง
VirSCANVirSCAN
Trojan Trojan ( 0000000c1 ) Trojan ( 000000f91 )
Trojan ( 000001021 ) Trojan ( 000001181 ) Trojan ( 0000014b1 )
Trojan ( 0000024b1 ) Trojan ( 000002701 ) Trojan ( 000002da1 )
Trojan ( 0000042d1 ) Trojan ( 000004d51 ) Trojan ( 000004da1 )
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c61fa8654b797d22733e9f8b9bf6d701
43688 virusbuster 2019-10-07 09:51:40
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c323c07720b8ceaea50001223375ee3d
43687 virusbuster 2019-10-07 02:43:05
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c7afc82342c62d6c51b8015a03eeb4dd
43689 virusbuster 2019-09-07 01:33:04
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b0402ae81b107fe5bcd8795181412891
43688 virusbuster 2019-09-06 11:25:56
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8637eab945b04cc4806bcd08e60fe346
43686 virusbuster 2019-09-05 12:29:38
6 ชื่อไฟล์: 7ec108e6ec24ca6e73a9ee2ac2b1ab60
MD5:7ec108e6ec24ca6e73a9ee2ac2b1ab60
43687 virusbuster 2019-09-05 08:27:24
7 ชื่อไฟล์: 0a7bd9cbfeb70e6c4a31a8025883fd4e
MD5:0a7bd9cbfeb70e6c4a31a8025883fd4e
43685 virusbuster 2019-09-02 14:54:43
8 ชื่อไฟล์: 088455b75ef2adce6eba89c6fb3c7f31
MD5:088455b75ef2adce6eba89c6fb3c7f31
43687 virusbuster 2019-09-02 13:56:45
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:88265e91e6428e2ab7fdfacf968f5063
43688 virusbuster 2019-08-05 01:08:37
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6b78d2bf6af40c0189a71dea4e1e9b12
43683 virusbuster 2019-08-04 07:35:38
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:528ebaf1ae0a57506c004ec15dee79f3
43687 virusbuster 2019-08-03 15:34:09
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2664b8e9a1a956afb0add71f348a52c0
43686 virusbuster 2019-08-02 12:01:33
13 ชื่อไฟล์: e26b50087d0afcd8fd9f04ed1cb832e3
MD5:e26b50087d0afcd8fd9f04ed1cb832e3
43686 virusbuster 2019-07-30 01:00:01
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cef8de37e01754560ca90d01083f71ce
43686 virusbuster 2019-07-29 08:38:37
15 ชื่อไฟล์: 8c07b0c90ade136665e72c4b611d4a5c
MD5:8c07b0c90ade136665e72c4b611d4a5c
43686 virusbuster 2019-07-27 10:51:45
16 ชื่อไฟล์: 3d12857ae6ad050be1af63ab7a3e4f64
MD5:3d12857ae6ad050be1af63ab7a3e4f64
43688 virusbuster 2019-07-25 06:45:48
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:15f662d1a384297a16427a190a89aba4
43687 virusbuster 2019-06-15 01:27:04
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ebeca3724fc750b57555c948169aa0dd
43687 virusbuster 2019-06-13 16:43:14
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:94f70bf33091cd92dcb61b94e2ed628c
43687 virusbuster 2019-06-03 09:42:46
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c1e60c157b877f2b98b9b01162f69f29
43687 virusbuster 2019-04-29 10:20:39
   1 2  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号