ชื่อไวรัส Trojan/Win32.TSGeneric ผลการสแกน
ชื่อไวรัส Trojan/Win32.TSGeneric หา18062ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Trojan/Win32.TSGeneric คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com
ไวรัส Trojan/Win32.TSGeneric คำอธิบาย
VirSCANVirSCAN
Trojan:Java/Classloader.F is a malicious Java applet that can infect Microsoft Windows computers that are not patched with Microsoft Security Update MS03-011. An attacker can insert the Java applet into HTML code and host the code on a Web server or send the code in e-mail. When a user opens the Web page or e-mail, the vulnerability allows the applet to bypass a security check on the computer. The applet can then run malicious code on the computer and open a backdoor to receive commands from attackers. Powered By Google Translate
ไวรัสที่เกี่ยวข้อง
VirSCANVirSCAN
Trojan/Win32.Abaddon Trojan/Win32.AccPhis Trojan/Win32.AdCente
Trojan/Win32.AdClick Trojan/Win32.AddUser Trojan/Win32.AddUser
Trojan/Win32.AddUser Trojan/Win32.AddUser Trojan/Win32.ADH
Trojan/Win32.Adject Trojan/Win32.Adload Trojan/Win32.Adload.
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fb4dca0a6f86ecb14c47eb9c9be8b6e9
3382376 antiy 2019-08-24 11:01:13
2 ชื่อไฟล์: f9ec04401a2ded365b90d7a8544cfd86
MD5:f9ec04401a2ded365b90d7a8544cfd86
139776 antiy 2019-08-24 10:19:59
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f883eeae0cc0d464ed28d97f34c2a81f
486247 antiy 2019-08-24 09:42:47
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f676fe3d9812650332cec7f53e2eaec7
118406 antiy 2019-08-24 08:51:47
5 ชื่อไฟล์: f61e30bc7b551cc08326f9de3fdf0a0a
MD5:f61e30bc7b551cc08326f9de3fdf0a0a
1868990 antiy 2019-08-24 08:40:07
6 ชื่อไฟล์: f606b3aff692c9c13d800e5b032f6cbc
MD5:f606b3aff692c9c13d800e5b032f6cbc
1130496 antiy 2019-08-24 08:38:45
7 ชื่อไฟล์: f5fe3652374de5a7e6520b0e81a43870
MD5:f5fe3652374de5a7e6520b0e81a43870
1455989 antiy 2019-08-24 08:38:03
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f5dac01fe0de2b282c45d9502b7bb344
1130496 antiy 2019-08-24 08:33:55
9 ชื่อไฟล์: f4e7cf7a1edcda2f9faecbc477a23d2e
MD5:f4e7cf7a1edcda2f9faecbc477a23d2e
217088 antiy 2019-08-24 08:06:11
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f4a4305afb8644b763c46dda77a0cf2a
2148039 antiy 2019-08-24 08:00:02
11 ชื่อไฟล์: f459a5c0128c7f0fc553e83247b10b9e
MD5:f459a5c0128c7f0fc553e83247b10b9e
2355434 antiy 2019-08-24 07:51:04
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f25785300b29b22c443cf4d61990d32f
139776 antiy 2019-08-24 06:52:57
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f21e1424bcdf01bc167a607f0da6579f
884659 antiy 2019-08-24 06:45:01
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f09b4452715504efa76428a3951d5c9f
139776 antiy 2019-08-24 06:03:03
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f04d4792ef9931e7a1519401054fd0b9
1376051 antiy 2019-08-24 05:56:32
16 ชื่อไฟล์: ee93fb4b6b6a0c2f0c0be570f594179c
MD5:ee93fb4b6b6a0c2f0c0be570f594179c
139776 antiy 2019-08-24 05:10:54
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ec4d854cb12e47a6b8ddc556fb518edd
3681105 antiy 2019-08-24 04:03:17
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:eb8c7d875e17233d05316490c7cfd363
900096 antiy 2019-08-24 03:41:04
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ea5dc83278712b4a96cfed4845e864ad
139776 antiy 2019-08-24 03:03:57
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e9af75040938e11484c5f7d48d7ed994
2319747 antiy 2019-08-24 02:44:24
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 903 904  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号