VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
ชื่อไวรัส WORM_AUTORUN.BVM ผลการสแกน
ชื่อไวรัส WORM_AUTORUN.BVM หา52ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส WORM_AUTORUN.BVM คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com
ไวรัสที่เกี่ยวข้อง
VirSCANVirSCAN
Worm.AutoRun Worm.AutoRun!+2hUbpx Worm.AutoRun!+jJrGwB
Worm.AutoRun!+l8WTo4 Worm.AutoRun!+pTAUhX Worm.AutoRun!+RqlLQ+
Worm.AutoRun!+sEYQYW Worm.AutoRun!+Sr8Hqp Worm.Autorun!+TKmj8k
Worm.AutoRun!+zsyzDr Worm.Autorun!//8VjV+ Worm.AutoRun!/3uArst
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c0c69a75c7a9bd03831d92d61434c9e0
524692 pcc 2019-08-15 01:28:04
2 ชื่อไฟล์: 0cb578f99e2ba831af22df1b9f442e38
MD5:0cb578f99e2ba831af22df1b9f442e38
524837 pcc 2019-05-05 18:04:37
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:02801ff4c5a027116871b9fe4f28587f
524662 pcc 2019-04-15 11:04:38
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f49b362f95e7ad9ae4ce4a5543d3d140
524873 pcc 2019-02-03 02:52:31
5 ชื่อไฟล์: ee78a16043f251aea6db207c20ae6cf0
MD5:ee78a16043f251aea6db207c20ae6cf0
524800 pcc 2019-02-02 18:46:23
6 ชื่อไฟล์: e7453acab5de883a6ee8951e4f905c90
MD5:e7453acab5de883a6ee8951e4f905c90
524709 pcc 2019-01-29 06:04:54
7 ชื่อไฟล์: db327815bda66b8bd33c9fb4daf7e510
MD5:db327815bda66b8bd33c9fb4daf7e510
526654 pcc 2019-01-21 06:40:07
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d54c97fd04c0537d38934347ed9eb820
525244 pcc 2019-01-21 04:03:38
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d25dc9567c47191e88544d1681861d60
524976 pcc 2019-01-21 02:55:19
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c3ef43307fb5d2fa3c0b84d12d69e120
524915 pcc 2019-01-20 20:54:43
11 ชื่อไฟล์: c1424bc699dbeba0ea32969e94d2b170
MD5:c1424bc699dbeba0ea32969e94d2b170
524846 pcc 2019-01-20 20:01:29
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bfe6a21735721b65944c8eaaa0bb3150
524798 pcc 2019-01-20 19:30:50
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bf7cacaef9f73af198b68f6cacafe2f0
524798 pcc 2019-01-20 19:13:15
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bf6e61bbac5b9d8e28c382b0666a7260
525005 pcc 2019-01-20 19:10:43
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bf585cc63011732a8f66e9d8f01db4d0
525021 pcc 2019-01-20 19:07:21
16 ชื่อไฟล์: be8235883b1a137412a86835d69d4c70
MD5:be8235883b1a137412a86835d69d4c70
524817 pcc 2019-01-20 18:34:11
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:be359be3d7d64d6fd847e35a51c5acf0
525019 pcc 2019-01-20 18:23:49
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bd8dcac285417fd74d227f754145e650
524947 pcc 2019-01-20 17:56:52
19 ชื่อไฟล์: bd8e0b5c090dd8cc2544a3a1f6fba290
MD5:bd8e0b5c090dd8cc2544a3a1f6fba290
525034 pcc 2019-01-20 17:56:46
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bd2e7dca2fe392a8706c653f902baab0
524915 pcc 2019-01-20 17:42:17
   1 2 3  Next»