VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส ACAD/Kenilfe.B.worm.drp ผลการสแกน

ชื่อไวรัส ACAD/Kenilfe.B.worm.drp หา55ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส ACAD/Kenilfe.B.worm.drp คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

ACAD ACAD.Acadap ACAD.Acadctzl
ACAD.Agent.C trojan ACAD.Burst ACAD.Burst.c
ACAD.Burste ACAD.Bursted ACAD.Bursted.10
ACAD.Bursted.11 ACAD.Bursted.13 Acad.Bursted.1892

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: ad6baf9.shx
MD5:aa90dc46799ef6c27f4192711f414935
15565 panda 2019-12-26 08:51:36
2 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:aa90dc46799ef6c27f4192711f414935
15565 panda 2019-12-02 15:26:45
3 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:aa90dc46799ef6c27f4192711f414935
15565 panda 2019-10-22 09:39:32
4 ชื่อไฟล์: txtautoz.shx
MD5:655cad31000dac2ddaa8952094d7f839
21513 panda 2019-10-18 18:45:52
5 ชื่อไฟล์: chenmiao5.eml
MD5:759071f25e35c14784dc4de3efdfb604
5980947 panda 2019-06-19 15:45:20
6 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:dfef22bbda2bd250e44d7ade272b3ba0
10240 panda 2019-03-15 08:52:24
7 ชื่อไฟล์: ad6BAF9.shx
MD5:aa90dc46799ef6c27f4192711f414935
15565 panda 2019-01-22 09:36:46
8 ชื่อไฟล์: 685db5bb-8340-4edd-a44a-7d1c78d1056f
MD5:4a0e3374486b9a30a5fc45273a259a66
479346 panda 2018-11-06 08:41:27
9 ชื่อไฟล์: 1.eml
MD5:39f90b43cb510491cad882ec8fc3c8e4
5602530 panda 2018-07-30 10:01:59
10 ชื่อไฟล์: (9)acad.fas
MD5:655cad31000dac2ddaa8952094d7f839
21513 panda 2018-03-13 10:42:17
11 ชื่อไฟล์: CS-DETAILS.rar
MD5:88d02238790a57cde2c3d8759f13637a
7896682 panda 2017-07-19 16:32:00
12 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:aa90dc46799ef6c27f4192711f414935
15565 panda 2017-04-10 02:39:14
13 ชื่อไฟล์: RFBPSKit.dll
MD5:655cad31000dac2ddaa8952094d7f839
21513 panda 2016-08-20 10:45:44
14 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:aa90dc46799ef6c27f4192711f414935
15565 panda 2016-08-12 10:17:19
15 ชื่อไฟล์: rfbpskit.dll
MD5:655cad31000dac2ddaa8952094d7f839
21513 panda 2016-08-03 13:19:30
16 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:655cad31000dac2ddaa8952094d7f839
21513 panda 2016-04-23 18:49:06
17 ชื่อไฟล์: Phuong an 2016_Hy.rar
MD5:c1a642c3da74a31a2b265cca55f0cc10
144889 panda 2016-04-07 19:00:43
18 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:aa90dc46799ef6c27f4192711f414935
15565 panda 2016-03-06 19:47:03
19 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:aa90dc46799ef6c27f4192711f414935
15565 panda 2016-02-24 11:57:06
20 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:aa90dc46799ef6c27f4192711f414935
15565 panda 2016-02-24 11:52:51