VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส Android-Spyware/DroidAp ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Android-Spyware/DroidAp หา5ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Android-Spyware/DroidAp คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 00飞龙在天
MD5:f54d6abb9fe20f3f189e52138adaf027
289918 ahnlab 2021-07-25 01:16:21
2 ชื่อไฟล์: 00炉石传说
MD5:fcbd64377ec93e368bccce371913df03
411634 ahnlab 2021-07-24 22:36:06
3 ชื่อไฟล์: 00儒林外史
MD5:fbb466f1b51b468ed8b681a56038087b
289919 ahnlab 2021-07-24 18:20:18
4 ชื่อไฟล์: 00五子棋
MD5:36ed304274b9ff92e8e5e0f9bdc34a8d
289919 ahnlab 2021-06-03 19:40:27
5 ชื่อไฟล์: d2a3cad44ab4ef09fe70e3a504ddf9d1
MD5:d2a3cad44ab4ef09fe70e3a504ddf9d1
396030 ahnlab 2019-11-12 10:51:00