VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส App.CrackCS.S164078 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส App.CrackCS.S164078 หา11ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส App.CrackCS.S164078 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

App.AgentCS.S207477 App.AgentCS.S250029 App.AgentCS.S351191
App.AgentCS.S640782 App.CrackCS.S164078 App.Generic.S10881
App.GenericCS.S15980 App.Keygen.S178521 App.MaxiGetNRV.S2081
App.OpenInstall.S735 App.PCKeeper.S9875 App.RunBooster.S6947

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: steam_api64r.dll
MD5:de9863d4f6f8a1655e924e6722454b09
1688580 quickheal 2019-12-02 19:59:38
2 ชื่อไฟล์: steam_api64.dll
MD5:112154427005ecf02d6f6d1846e0e5a3
1689092 quickheal 2019-10-07 02:38:16
3 ชื่อไฟล์: steam_api64.dll
MD5:112154427005ecf02d6f6d1846e0e5a3
1689092 quickheal 2019-09-06 04:56:57
4 ชื่อไฟล์: steam_api64.dll
MD5:112154427005ecf02d6f6d1846e0e5a3
1689092 quickheal 2019-07-26 15:21:09
5 ชื่อไฟล์: steam_api64.dll
MD5:112154427005ecf02d6f6d1846e0e5a3
1689092 quickheal 2019-03-10 22:16:09
6 ชื่อไฟล์: steam_api64.dll
MD5:6ea66d212ef1879cf87f8a6a51df5eae
1690116 quickheal 2018-11-09 06:09:27
7 ชื่อไฟล์: steam_api64.dll
MD5:112154427005ecf02d6f6d1846e0e5a3
1689092 quickheal 2018-06-20 23:45:22
8 ชื่อไฟล์: steam_api64.dll
MD5:112154427005ecf02d6f6d1846e0e5a3
1689092 quickheal 2018-05-09 04:32:10
9 ชื่อไฟล์: steam_api64.dll
MD5:112154427005ecf02d6f6d1846e0e5a3
1689092 quickheal 2018-05-09 03:45:18
10 ชื่อไฟล์: steam_api64.dll
MD5:112154427005ecf02d6f6d1846e0e5a3
1689092 quickheal 2018-04-25 01:16:16
11 ชื่อไฟล์: steam_api64.dll
MD5:9304a9b8181559010559a9b199ff9f4c
1689092 quickheal 2018-01-04 11:02:29