VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส AutoRun.PGF ผลการสแกน

ชื่อไวรัส AutoRun.PGF หา31ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส AutoRun.PGF คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

AutoCAD/Virus.a AutoCAD/Virus.b AutoIT
Autoit-miner.a Autoit.BX Autoit.DB
Autoit.Dropper.gen.a Autoit.EA Autoit.gen.a
AutoIT.HackTool.g6 ( AutoIt.Trojan-Clicke AutoIt.Trojan.Agent.

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: SOLA.rar
MD5:d30344c3a0a8a6c4525908e25e1b029f
644443 Norman 2011-09-23 13:30:12
2 ชื่อไฟล์: Function.dll
MD5:2c9cbec47b45aa2f4e4e9bec7e2da47e
472549 Norman 2010-12-15 05:20:20
3 ชื่อไฟล์: SOLA.rar
MD5:d6e85632b350bb84cd9bbee001a9da97
322052 Norman 2010-09-17 15:04:41
4 ชื่อไฟล์: Function.zip
MD5:a47497f558e9f8ec039f0d6882409a81
433806 Norman 2010-08-14 19:54:29
5 ชื่อไฟล์: Function.rar
MD5:2c9cbec47b45aa2f4e4e9bec7e2da47e
472549 Norman 2010-08-05 12:40:19
6 ชื่อไฟล์: Function.dll
MD5:2c9cbec47b45aa2f4e4e9bec7e2da47e
472549 Norman 2010-06-15 11:41:05
7 ชื่อไฟล์: Function.dll
MD5:2c9cbec47b45aa2f4e4e9bec7e2da47e
472549 Norman 2010-04-27 20:30:21
8 ชื่อไฟล์: Function.dll
MD5:2c9cbec47b45aa2f4e4e9bec7e2da47e
472549 Norman 2010-04-16 21:35:53
9 ชื่อไฟล์: 病毒SOLA - 副本.rar
MD5:79068499bc5723226074f8881d36cafc
3059376 Norman 2010-03-18 15:57:31
10 ชื่อไฟล์: SOLA.rar
MD5:530cafc8117dce42c5a340b764d97df1
322168 Norman 2010-03-12 18:26:11
11 ชื่อไฟล์: Function.dll
MD5:2c9cbec47b45aa2f4e4e9bec7e2da47e
472549 Norman 2010-02-26 13:32:56
12 ชื่อไฟล์: Function.dll
MD5:6a49a7bb69c5b7cac389d910a91a5450
464637 Norman 2010-01-18 21:11:12
13 ชื่อไฟล์: Function.dll
MD5:2c9cbec47b45aa2f4e4e9bec7e2da47e
472549 Norman 2010-01-04 18:06:03
14 ชื่อไฟล์: SOLA.rar
MD5:bc7e195df3fefbf2d840738f2312115a
322198 Norman 2009-12-31 17:15:45
15 ชื่อไฟล์: Function.rar
MD5:f5d08fc92a440308c9f9e8136c8539cf
319553 Norman 2009-11-30 16:13:32
16 ชื่อไฟล์: Function.rar
MD5:1e69e8189ecfa4ba02e4d4bc00e5ef2e
464621 Norman 2009-11-29 14:40:46
17 ชื่อไฟล์: Function.dll
MD5:6a49a7bb69c5b7cac389d910a91a5450
464637 Norman 2009-11-20 00:21:00
18 ชื่อไฟล์: SOLA.rar
MD5:e6d7757df5a7b6916f23ba5e722607c2
322465 Norman 2009-11-18 00:01:59
19 ชื่อไฟล์: Function.dll
MD5:2c9cbec47b45aa2f4e4e9bec7e2da47e
472549 Norman 2009-11-06 15:40:15
20 ชื่อไฟล์: Function.dll
MD5:e5caba1fbc7ee7a25e82fe042d47a99b
464387 Norman 2009-11-03 23:34:17