VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส BAT_AGENT.ASBZ ผลการสแกน

ชื่อไวรัส BAT_AGENT.ASBZ หา248ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส BAT_AGENT.ASBZ คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

BAT.279 BAT.658 BAT.666
BAT.668 BAT.ACAD.a BAT.AddUser.57
BAT.AddUser.61 BAT.AddUser.64 BAT.AddUser.66
BAT.AddUser.73 BAT.Adious.A BAT.Advir

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 65e4e4cb08f2fab2ed355599c26fab1d
MD5:65e4e4cb08f2fab2ed355599c26fab1d
11041 pcc 2019-11-21 13:23:36
2 ชื่อไฟล์: bd5b0454edb84a1be1168623d39be8b3
MD5:bd5b0454edb84a1be1168623d39be8b3
11024 pcc 2019-11-08 17:24:25
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:88f55780d76f8861e8e49f7009613e12
11038 pcc 2019-08-05 01:41:42
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:45e93c3076a2eaf668c5138dade46431
10885 pcc 2019-05-31 03:41:56
5 ชื่อไฟล์: 0670e1d45b4db959cc561004bd63f0de
MD5:0670e1d45b4db959cc561004bd63f0de
10867 pcc 2019-05-23 20:40:30
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c0824d5136292a20a16f082f15a442df
11043 pcc 2019-05-19 05:38:55
7 ชื่อไฟล์: 0dff64e22ca5cb6103a970e3e50a5ef4
MD5:0dff64e22ca5cb6103a970e3e50a5ef4
11060 pcc 2019-05-09 17:22:07
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:85301cc9959eb44234495c510c1837ea
11045 pcc 2019-05-08 16:43:41
9 ชื่อไฟล์: SOLA.BAT
MD5:a35f5c7d685ae8ddc130a2d7a122c816
10557 pcc 2019-03-21 16:55:20
10 ชื่อไฟล์: TENBATSU.BAT
MD5:0ace0e72322cc80a77d383e1471624f6
13703 pcc 2018-08-10 16:31:46
11 ชื่อไฟล์: SOLA.BAT
MD5:a35f5c7d685ae8ddc130a2d7a122c816
10557 pcc 2016-07-14 09:48:59
12 ชื่อไฟล์: scan.bat
MD5:7c15350b52b0a04379f7502d48f4fa88
1579 pcc 2016-07-14 09:46:26
13 ชื่อไฟล์: sola.bat
MD5:a35f5c7d685ae8ddc130a2d7a122c816
10557 pcc 2016-03-13 15:46:07
14 ชื่อไฟล์: 0ad2beb08a644713f7bbaeb1cd4a0788
MD5:0ad2beb08a644713f7bbaeb1cd4a0788
10894 pcc 2016-03-01 21:31:23
15 ชื่อไฟล์: SOLA.bat
MD5:b889fc8756f7c1f3e2789540afe62abb
10447 pcc 2014-10-02 18:46:13
16 ชื่อไฟล์: Install.bat
MD5:6ef6e3e7e5074447875e84ab124ad3ec
709 pcc 2014-06-25 12:41:20
17 ชื่อไฟล์: SOLA.bat
MD5:dc2ecf2a32cf761da30ead7b051af1d4
11024 pcc 2014-06-25 12:22:25
18 ชื่อไฟล์: 片尾落版.exe
MD5:e32c385ce3379c19fa4101227b7c0a6d
662759 TREND 2014-02-28 09:10:35
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:320387c7e410af54f7bb0303fc8841c0
1584019 TREND 2013-11-25 02:38:48
20 ชื่อไฟล์: 7z920.exe
MD5:186dc18417aaa0a343ed1184555151f7
1714102 TREND 2013-11-15 16:12:23