VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส BDS/Hupigon.A ผลการสแกน

ชื่อไวรัส BDS/Hupigon.A หา3204ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส BDS/Hupigon.A คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

BDS.Gendal.e BDS/ABot.vsdfg BDS/Ace.A.50
BDS/Ace.BK BDS/Ace.RD BDS/Advo.A.9
BDS/Agen.twe.134160 BDS/Agent.1.dll BDS/Agent.103424.12
BDS/Agent.106496 BDS/Agent.107008.26 BDS/Agent.1130173.A

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 0dfda2768727b3c4dcd5ae90736d127d
MD5:0dfda2768727b3c4dcd5ae90736d127d
825344 antivir 2019-01-08 14:27:01
2 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:5c3af72994e0fc1481e42a00c46126ac
761344 antivir 2018-11-14 19:20:09
3 ชื่อไฟล์: sos009.exe
MD5:ed6f4366b6ae299e974891b1aa226bb1
761344 antivir 2018-11-09 18:13:25
4 ชื่อไฟล์: 战士:二战英雄辅助(1.28.3e).exe
MD5:ebcdb87b0cba7781afd116fbf1408ace
1740800 antivir 2018-08-13 16:58:44
5 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:941988e563ee1966c2a6254ab3fc97e9
761344 antivir 2018-07-27 11:24:52
6 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:f3eb42e626f235abd41d96c322e4457e
761344 antivir 2018-07-13 00:52:22
7 ชื่อไฟล์: cf稳定透视自瞄爆头2.23.exe
MD5:10c1ecb719d719c37b6eae8614801192
761344 antivir 2017-03-03 22:36:50
8 ชื่อไฟล์: Hacker.com.cn.exe
MD5:3ed193592b91cffe46031695d42e7ca9
761344 antivir 2017-02-22 10:02:41
9 ชื่อไฟล์: 木马测试.exe
MD5:4656dd5f30d74bb94e8059223c79e613
1874157 antivir 2017-01-04 04:16:00
10 ชื่อไฟล์: 123456.exe
MD5:64b3967b092eb203328a5c7edab3d14d
761344 antivir 2016-10-19 08:23:55
11 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:348a9e5a231e4a69a5c8fd4eebe96d83
761344 antivir 2016-10-04 11:07:37
12 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:ba0a6d4451408c157f674311bd0c6b0c
768000 antivir 2016-10-04 06:18:58
13 ชื่อไฟล์: Serv2er.exe
MD5:49aea576ebb89cafe78d84441c57c08b
765440 antivir 2016-10-04 06:15:07
14 ชื่อไฟล์: ye.exe
MD5:95e16d3aa7ded2c4ff298dca1a3c7d61
761344 antivir 2016-10-04 06:09:21
15 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:45e519eca5e1b5aed1e4ea27225fe2b9
761344 antivir 2016-08-29 12:58:55
16 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:f1dfb039af81aed68f1d516d8e46e758
761344 antivir 2016-08-17 06:16:56
17 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:06678e19035b1693d53227bded5e198f
761344 antivir 2016-05-31 03:27:18
18 ชื่อไฟล์: 腾讯科技有限公司会员开通系统.exe
MD5:4bc5d1472cf553561c4593cc71862c44
1536000 antivir 2016-05-22 22:05:03
19 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:4f0c17900e45e82c6fc4d675e047b0e3
761344 antivir 2016-05-15 09:54:31
20 ชื่อไฟล์: svhcost.exe
MD5:47e62dca2627d050aa950d1d704b9b86
870912 antivir 2016-05-13 17:29:02