VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส BackDoor-ARR ผลการสแกน

ชื่อไวรัส BackDoor-ARR หา9582ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส BackDoor-ARR คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Back Time Backdoo.00C3D36E Backdoo.017F104C
Backdoo.0347112C Backdoo.035B4ED5 Backdoo.042AD535
Backdoo.06145850 Backdoo.0816878D Backdoo.09759F45
Backdoo.09A7831F Backdoo.0AA19073 Backdoo.0AF15D07

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:daa04e6e67ec7a8248fabc19fd05a532
290002 mcafee 2020-01-06 19:26:35
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a0a020ca5442abb9ae6341c76ab32d5d
822784 mcafee 2020-01-05 19:13:20
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:dd222873f6cee8927f2103a03257fa30
654366 mcafee 2019-12-27 22:54:13
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:13323947503be6d15c395005be804540
312832 mcafee 2019-12-24 02:37:03
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bb37f8d129ad0c32dd31d899fb4b5f4c
706560 mcafee 2019-12-22 18:21:51
6 ชื่อไฟล์: 9c75bb8fb43dc040f4e5a89544c0dde0
MD5:9c75bb8fb43dc040f4e5a89544c0dde0
396123 mcafee 2019-12-22 08:56:39
7 ชื่อไฟล์: 5735c8e5db23bd6bf34b9f4460758bf4
MD5:5735c8e5db23bd6bf34b9f4460758bf4
648192 mcafee 2019-12-21 12:14:06
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1cec358e8f2d70523dd81126960e45fd
471552 mcafee 2019-12-20 18:26:52
9 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:666b04469cc465fb89407c3d9ab23b89
761611 mcafee 2019-12-06 14:52:53
10 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:a369e8c7e4c6f216c3f26c6ae64a55a3
302592 mcafee 2019-12-06 14:49:27
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c3f72e93d6c731d63b13516a963d4cef
276526 mcafee 2019-11-24 20:08:30
12 ชื่อไฟล์: 3dbe4752f5a123dc239042f8d62062b6
MD5:3dbe4752f5a123dc239042f8d62062b6
276526 mcafee 2019-11-20 07:57:48
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:931ca8f31a6632f433517a44c0efd332
1159168 mcafee 2019-10-03 17:19:29
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:370a2d64cb03b7d2a74b153fe122bda8
606720 mcafee 2019-04-16 00:40:09
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1b6ee69fc860152581c54263cbb2a72b
302592 mcafee 2019-02-12 15:16:05
16 ชื่อไฟล์: Server_Setup14_2_pack_dll.exe
MD5:0d4ca98683502676ab84e22ee13c6197
761344 mcafee 2018-05-14 16:33:42
17 ชื่อไฟล์: Server_Setup14_2_pack.exe
MD5:0d4ca98683502676ab84e22ee13c6197
761344 mcafee 2018-05-14 16:26:55
18 ชื่อไฟล์: Server_Setup14_2.exe
MD5:660cab7166ba5403f16def3372e54e52
761344 mcafee 2018-05-14 16:25:33
19 ชื่อไฟล์: Msmm..EXE
MD5:6d474a826a79c4f2b3c73c82c5bbfaa1
761344 mcafee 2018-05-10 12:38:31
20 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:31af74cf8ccc52ede653c72cf35e5c50
761344 mcafee 2018-05-09 11:19:56