VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส Backdoor ( 003b505d1 ) ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Backdoor ( 003b505d1 ) หา645ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Backdoor ( 003b505d1 ) คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: ttpd.exe
MD5:5cbf82a90a3fe646737af0f3dd977e73
674304 k7 2022-05-21 14:56:12
2 ชื่อไฟล์: ttpd.exe
MD5:5cbf82a90a3fe646737af0f3dd977e73
674304 defenx 2022-05-21 14:56:12
3 ชื่อไฟล์: bv.exe
MD5:74e0013f17901363cbdcd24c59fa8cde
290304 k7 2022-05-16 22:08:03
4 ชื่อไฟล์: bv.exe
MD5:74e0013f17901363cbdcd24c59fa8cde
290304 defenx 2022-05-16 22:08:03
5 ชื่อไฟล์: sa.exe
MD5:45c19d2a840ee43c608dbeb5d8e9214c
674304 k7 2022-04-15 05:28:22
6 ชื่อไฟล์: sa.exe
MD5:45c19d2a840ee43c608dbeb5d8e9214c
674304 defenx 2022-04-15 05:28:22
7 ชื่อไฟล์: DDoS Botnet.exe
MD5:9709c7a99e43c6e67a422dc4e5afd906
674304 k7 2022-04-10 04:12:58
8 ชื่อไฟล์: DDoS Botnet.exe
MD5:9709c7a99e43c6e67a422dc4e5afd906
674304 defenx 2022-04-10 04:12:58
9 ชื่อไฟล์: xiao.mp4.exe
MD5:be2b5433d26342a775ea75d145ee2c2a
1511424 k7 2022-03-12 02:04:14
10 ชื่อไฟล์: xiao.mp4.exe
MD5:be2b5433d26342a775ea75d145ee2c2a
1511424 defenx 2022-03-12 02:04:14
11 ชื่อไฟล์: MagaADDON.exe
MD5:9333101b21e74fa58cfd60fd6e62fdc2
257536 k7 2022-03-03 06:51:47
12 ชื่อไฟล์: MagaADDON.exe
MD5:9333101b21e74fa58cfd60fd6e62fdc2
257536 defenx 2022-03-03 06:51:47
13 ชื่อไฟล์: test.exe
MD5:95f8dcee24a4bc4950597eda0af091ef
920576 k7 2022-02-27 21:31:37
14 ชื่อไฟล์: test.exe
MD5:95f8dcee24a4bc4950597eda0af091ef
920576 defenx 2022-02-27 21:31:37
15 ชื่อไฟล์: Yotest.exe
MD5:d14aa0f4bf3ecb86af402aafd0854d93
674304 k7 2022-01-23 16:06:47
16 ชื่อไฟล์: Yotest.exe
MD5:d14aa0f4bf3ecb86af402aafd0854d93
674304 defenx 2022-01-23 16:06:47
17 ชื่อไฟล์: crystal.exe
MD5:d72cb899e0d312db6e0544033b437851
674816 k7 2022-01-22 17:10:35
18 ชื่อไฟล์: crystal.exe
MD5:d72cb899e0d312db6e0544033b437851
674816 defenx 2022-01-22 17:10:35
19 ชื่อไฟล์: adwwadwadad.exe
MD5:cd79e6d87f6e59f3982a7afdc11369e8
2952214 k7 2022-01-20 21:16:47
20 ชื่อไฟล์: adwwadwadad.exe
MD5:cd79e6d87f6e59f3982a7afdc11369e8
2952214 defenx 2022-01-20 21:16:47