VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Backdoor/Huigezi.qy ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Backdoor/Huigezi.qy หา21878ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Backdoor/Huigezi.qy คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Back Time Backdoo.00C3D36E Backdoo.017F104C
Backdoo.0347112C Backdoo.035B4ED5 Backdoo.042AD535
Backdoo.06145850 Backdoo.0816878D Backdoo.09759F45
Backdoo.09A7831F Backdoo.0AA19073 Backdoo.0AF15D07

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f7fc24194ee124c037b09a70f146c4c8
760836 jiangmin 2020-01-13 23:30:20
2 ชื่อไฟล์: b74ab9eadaa6b486353d9f9fb2e63983
MD5:b74ab9eadaa6b486353d9f9fb2e63983
761856 jiangmin 2020-01-12 07:44:33
3 ชื่อไฟล์: cf83d30959e71ddfdc879b9bac7e7a61
MD5:cf83d30959e71ddfdc879b9bac7e7a61
770048 jiangmin 2020-01-02 06:04:20
4 ชื่อไฟล์: dc0bdc52a67c8ef2a49e199790c3bcf8
MD5:dc0bdc52a67c8ef2a49e199790c3bcf8
761344 jiangmin 2019-12-27 22:17:05
5 ชื่อไฟล์: 7828ea98fbd3d97ef7ee2607794be0d1
MD5:7828ea98fbd3d97ef7ee2607794be0d1
761344 jiangmin 2019-12-26 00:06:14
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:60b2c7407fddbea89fac37b1382814b6
761344 jiangmin 2019-12-25 13:05:52
7 ชื่อไฟล์: 4100425de3cff2fdebfe6262a302e6cb
MD5:4100425de3cff2fdebfe6262a302e6cb
761344 jiangmin 2019-12-24 22:53:17
8 ชื่อไฟล์: b094da9ac01c5dca0460d4fc7f7af720
MD5:b094da9ac01c5dca0460d4fc7f7af720
351579 jiangmin 2019-12-22 15:08:30
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4b6286a3f1e3ef8a215ee9b651320033
761344 jiangmin 2019-12-21 08:37:49
10 ชื่อไฟล์: 01e5f8eb783cead6cfbf0ffb700de5f0
MD5:01e5f8eb783cead6cfbf0ffb700de5f0
761344 jiangmin 2019-12-20 10:18:46
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:19c85a280b60acb7785b4069820aece9
761344 jiangmin 2019-12-17 19:08:00
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e096f14bfb7caf062f96187b48e2975c
761344 jiangmin 2019-12-15 21:42:38
13 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:db8973c7f827c901f1d1d3d0e1155c55
761344 jiangmin 2019-12-07 11:11:20
14 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:dde2c6132ee5e1029beb23383dc237a5
761344 jiangmin 2019-12-06 09:31:46
15 ชื่อไฟล์: 黑防无壳.zip
MD5:0508ba3e623e59ce542135e3b6a4f970
2262833 jiangmin 2019-10-08 08:19:40
16 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:842b1fffedde3558a1d1b036b9f41d22
761344 jiangmin 2019-10-08 08:16:09
17 ชื่อไฟล์: 黑防无壳.zip
MD5:0508ba3e623e59ce542135e3b6a4f970
2262833 jiangmin 2019-10-08 08:14:42
18 ชื่อไฟล์: 黑防无壳.zip
MD5:188e25ff79a2f32c8ed6273f289f829b
2263748 jiangmin 2019-10-08 08:13:43
19 ชื่อไฟล์: zxyk.rar
MD5:c6f2ad3e89f346148e53104bd31402aa
2374791 jiangmin 2019-09-30 21:59:25
20 ชื่อไฟล์: 4ff11e62890eab2c0406424e5ee26f58
MD5:4ff11e62890eab2c0406424e5ee26f58
761344 jiangmin 2019-09-04 06:37:51