VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Backdoor/LolBot.dtf ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Backdoor/LolBot.dtf หา15ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Backdoor/LolBot.dtf คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Back Time Backdoo.00C3D36E Backdoo.017F104C
Backdoo.0347112C Backdoo.035B4ED5 Backdoo.042AD535
Backdoo.06145850 Backdoo.07190532 Backdoo.07D8E83B
Backdoo.0816878D Backdoo.09759F45 Backdoo.09A7831F

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bdc0adb392e6501e2130d2673994afe7
37116 thehacker 2019-05-29 16:05:17
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b829146c013f1c46d21a5430e9962554
36918 thehacker 2019-05-29 09:47:40
3 ชื่อไฟล์: ab03778ce7f662d4d26efd1e6c79d192
MD5:ab03778ce7f662d4d26efd1e6c79d192
37117 thehacker 2019-05-28 18:41:23
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b3970a6c3dc5db934fc66d85660f9514
43123 thehacker 2019-04-26 08:39:11
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fd1f5efde5c5a15e611fa42fc7485b3b
43253 thehacker 2019-04-23 03:02:32
6 ชื่อไฟล์: 4e4e27e3a25e1ef6bee0fdada.virus
MD5:a3901de4e4e27e3a25e1ef6bee0fdada
40931 thehacker 2019-04-09 10:04:34
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d7b4d461fee9ebc445411b822ca59395
43014 thehacker 2019-04-06 16:19:52
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:dd3a1c7fe9d14893221a5e77bb7b2350
42278 thehacker 2019-02-28 20:30:39
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b875b11ee315396d950a593c651bd371
42416 thehacker 2019-02-21 03:43:01
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b8a88a1888ca2910db05a442ad98d690
43062 thehacker 2019-02-15 15:58:29
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b614e7e6e051f7a47feec31c9004c64c
42232 thehacker 2019-02-15 08:11:36
12 ชื่อไฟล์: 445024c3f9d8b703c32cf0b2d.virus
MD5:a5b5b224474eb38105bd52f5854b4b3a
41076 thehacker 2019-02-07 03:22:44
13 ชื่อไฟล์: 6c5b0997cd4fd95cda0dc473f.virus
MD5:a1decb56c68f5858840d54855715a7f7
41383 thehacker 2019-02-04 22:54:40
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:aefa51212d52b93eba6909e311482436
43015 thehacker 2019-02-03 23:29:35
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b2b8138c11827948aa17f48d2504f1dd
42253 thehacker 2019-01-27 10:34:08