VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Backdoor/Padodor.fg ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Backdoor/Padodor.fg หา876ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Backdoor/Padodor.fg คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Back Time Backdoo.00C3D36E Backdoo.017F104C
Backdoo.0347112C Backdoo.035B4ED5 Backdoo.042AD535
Backdoo.06145850 Backdoo.0816878D Backdoo.09759F45
Backdoo.09A7831F Backdoo.0AA19073 Backdoo.0AF15D07

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:37773698efd063031164320cbbbe6cb5
946176 jiangmin 2020-01-18 19:52:21
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:21ad850d90c9d0eca13aba01648a37e2
67584 jiangmin 2020-01-18 08:56:10
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:85926401fee364f731a65a8f996e6474
135168 jiangmin 2020-01-17 10:59:02
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7e21a56f80f5e35cd5dd0160037e233e
271272 jiangmin 2020-01-17 07:19:12
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:602e377e71fb72f4c8c6d1d092ac6029
337920 jiangmin 2020-01-16 15:12:23
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4d881dd32863905aca9b22e2d4e8c70e
202752 jiangmin 2020-01-16 05:43:15
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4a6fdbb5cbb2d651f52801317df3179e
67584 jiangmin 2020-01-16 04:04:35
8 ชื่อไฟล์: 3db6c968230c0d78e7066397ae9206ad
MD5:3db6c968230c0d78e7066397ae9206ad
675840 jiangmin 2020-01-15 21:19:07
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:37868f315ab1858d8ee0df80452f9418
202752 jiangmin 2020-01-15 18:02:26
10 ชื่อไฟล์: 1db9c6f62434e6f56f256adc7eb7411f
MD5:1db9c6f62434e6f56f256adc7eb7411f
67584 jiangmin 2020-01-15 03:35:43
11 ชื่อไฟล์: 0ff870a611a8e50a7f1ecc2a484cf95d
MD5:0ff870a611a8e50a7f1ecc2a484cf95d
67584 jiangmin 2020-01-14 20:07:04
12 ชื่อไฟล์: 03065fc7b9334b8adef0726edec1c7fb
MD5:03065fc7b9334b8adef0726edec1c7fb
3041280 jiangmin 2020-01-14 12:26:47
13 ชื่อไฟล์: ff8656c5f6a1f383718c9765ad1a555c
MD5:ff8656c5f6a1f383718c9765ad1a555c
270336 jiangmin 2020-01-14 07:55:01
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f9c44e805c4f6ec92e109d85860a346c
67584 jiangmin 2020-01-14 01:37:51
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f922dd8cba03ac87cf2f63f1745ea467
743424 jiangmin 2020-01-14 00:54:04
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e8b6a33b07fd1dac6d57bf977efcc746
67584 jiangmin 2020-01-13 06:09:03
17 ชื่อไฟล์: dd106f46637addf9b66c459ab9e243b1
MD5:dd106f46637addf9b66c459ab9e243b1
270336 jiangmin 2020-01-13 00:44:39
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ce18d90a8fba80950660bd2566befef0
67584 jiangmin 2020-01-12 18:00:14
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c9e4dc22e2c3d51820f7ec34000612b6
67584 jiangmin 2020-01-12 16:07:50
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a94601ff1282c20c68a3f32791f7c5d1
1013760 jiangmin 2020-01-12 01:30:09