VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส Backdoor/Win32.Graybird ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Backdoor/Win32.Graybird หา2351ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Backdoor/Win32.Graybird คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: NT系统用户密码恢复工具 v1.1.exe
MD5:63794d4409b232d27f2f35c1334dd9f2
259124 ahnlab 2022-05-24 09:01:02
2 ชื่อไฟล์: sa.exe
MD5:45c19d2a840ee43c608dbeb5d8e9214c
674304 ahnlab 2022-04-15 05:28:22
3 ชื่อไฟล์: DDoS Botnet.exe
MD5:9709c7a99e43c6e67a422dc4e5afd906
674304 ahnlab 2022-04-10 04:12:58
4 ชื่อไฟล์: 一键授权上号(1).exe
MD5:aaa2aa91e0e0d2ce25994f3426703f5f
326144 ahnlab 2022-04-02 19:00:27
5 ชื่อไฟล์: xiao.mp4.exe
MD5:be2b5433d26342a775ea75d145ee2c2a
1511424 ahnlab 2022-03-12 02:04:14
6 ชื่อไฟล์: MagaADDON.exe
MD5:9333101b21e74fa58cfd60fd6e62fdc2
257536 ahnlab 2022-03-03 06:51:47
7 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:e54f1776923cfe1b3ae3230803ca85b7
674304 ahnlab 2022-02-22 22:19:31
8 ชื่อไฟล์: 监控剪切板内容.exe
MD5:38ce4393e117d8c1fc4b920e1cef80d5
291840 ahnlab 2022-02-07 23:24:27
9 ชื่อไฟล์: Yotest.exe
MD5:d14aa0f4bf3ecb86af402aafd0854d93
674304 ahnlab 2022-01-23 16:06:47
10 ชื่อไฟล์: crystal.exe
MD5:d72cb899e0d312db6e0544033b437851
674816 ahnlab 2022-01-22 17:10:35
11 ชื่อไฟล์: wdwwawa.exe
MD5:1a52d21a815f026bc32a18ac20a85faa
257536 ahnlab 2022-01-20 19:56:41
12 ชื่อไฟล์: Recep_Özdemir_Poliçe_513841.exe
MD5:48b8d54b981c1fb03ef2a9d3230c2534
844800 ahnlab 2022-01-18 20:26:21
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8bb704b6f10d0b0155cc57edbf63df34
706560 ahnlab 2021-12-28 13:49:46
14 ชื่อไฟล์: config.exe
MD5:7336917d4220081386839c0b8ac8c8c9
676864 ahnlab 2021-12-19 18:18:14
15 ชื่อไฟล์: File.exe
MD5:b6bcac84088649a92cf62af28b50e8a2
259072 ahnlab 2021-12-18 08:29:49
16 ชื่อไฟล์: IMDCSC.exe
MD5:97283150f8235cf324135859737b26f1
674304 ahnlab 2021-12-03 21:39:26
17 ชื่อไฟล์: ee.exe
MD5:4bb33b3f7e39bdd2a4cc2afaf9494f84
289792 ahnlab 2021-11-27 06:23:38
18 ชื่อไฟล์: testtst.exe
MD5:18c7519ca9b2c0c04b843847dffeebdd
674304 ahnlab 2021-11-18 01:03:12
19 ชื่อไฟล์: W.exe
MD5:e189898f265a03b1ebf93571f8758131
867840 ahnlab 2021-08-31 06:47:12
20 ชื่อไฟล์: 3.txt
MD5:837a2e31d329500b575819255a30764e
368132 ahnlab 2021-08-30 18:00:37