VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Bck/Bifrost.gen ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Bck/Bifrost.gen หา13553ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Bck/Bifrost.gen คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Bck/Ace.K Bck/Ace.Q Bck/Ace.U
Bck/AceAsp.E Bck/Agent.EOB Bck/Agent.HCW
Bck/Agent.JYJ Bck/Agent.KGH Bck/Agent.KNM
Bck/Agent.LIN Bck/Agent.LQN Bck/Agent.NBN

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:52de085bec450bd23a279958a0c8e699
281724 panda 2020-01-22 13:39:08
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:37829a7d05d6d628d2596af3437d58fd
477565 panda 2020-01-21 20:45:57
3 ชื่อไฟล์: 6eb84dc187626adf37401e5dc5cf6e22
MD5:6eb84dc187626adf37401e5dc5cf6e22
75212 panda 2020-01-19 21:25:24
4 ชื่อไฟล์: 7b64bbbd9e2c6279577cc7c02d3ac34d
MD5:7b64bbbd9e2c6279577cc7c02d3ac34d
114077 panda 2020-01-17 05:50:02
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1001b8641228201d4b40ea5cbf6254f0
287397 panda 2020-01-14 20:09:09
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0f2d4b5dc603d68ae812dbad84c44c30
193917 panda 2020-01-14 19:35:18
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f896e76e78ad8105a0181c2a22f7c2d1
726769 panda 2020-01-14 00:11:13
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f711b59f1f75b15109708c117b212399
44413 panda 2020-01-13 22:31:12
9 ชื่อไฟล์: f46d0a6fc728ebd4eb09a3a1617b1b3b
MD5:f46d0a6fc728ebd4eb09a3a1617b1b3b
51486 panda 2020-01-13 19:35:43
10 ชื่อไฟล์: 0fe8ebe779b198342b4936e5fa5f7b91
MD5:0fe8ebe779b198342b4936e5fa5f7b91
265333 panda 2020-01-08 05:36:16
11 ชื่อไฟล์: 0f4c762a7ac6a248dc79adfcad397d90
MD5:0f4c762a7ac6a248dc79adfcad397d90
54983 panda 2020-01-08 04:49:00
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0eb46aa9acebed223acd9777c8969bb0
192925 panda 2020-01-08 03:58:18
13 ชื่อไฟล์: 0ea14c51d6d986a803e7e4872a012370
MD5:0ea14c51d6d986a803e7e4872a012370
226685 panda 2020-01-08 03:53:11
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0e780828703b7c6c718ce4d8d109a660
207490 panda 2020-01-08 03:40:25
15 ชื่อไฟล์: 0de59368fd51217f5fdddbe0665acc00
MD5:0de59368fd51217f5fdddbe0665acc00
156029 panda 2020-01-08 03:01:26
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0dd75826947be23451609df27b9d826e
133345 panda 2020-01-08 02:59:02
17 ชื่อไฟล์: 0d4fcc432edc2d77e49e1ffc028db810
MD5:0d4fcc432edc2d77e49e1ffc028db810
188581 panda 2020-01-08 02:25:27
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0cddac831af3c1c2ce66ac131cd189f0
350690 panda 2020-01-08 01:53:01
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0cd89e2d38ccf87b576a5b236ae8b280
90045 panda 2020-01-08 01:50:54
20 ชื่อไฟล์: 0ccd3e0fa529a43339b50b4cc4c2ef20
MD5:0ccd3e0fa529a43339b50b4cc4c2ef20
146333 panda 2020-01-08 01:49:18