VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Bck/Hupigon.AZG ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Bck/Hupigon.AZG หา1291ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Bck/Hupigon.AZG คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Bck/Ace.K Bck/Ace.Q Bck/Ace.U
Bck/AceAsp.E Bck/Agent.EOB Bck/Agent.HCW
Bck/Agent.JYJ Bck/Agent.KGH Bck/Agent.KNM
Bck/Agent.LIN Bck/Agent.LQN Bck/Agent.NBN

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3db436314b440bc90542eb37ffd8b60b
782848 panda 2020-01-15 21:18:57
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5e25b722cd60da10993dcc4775bb1da1
741376 panda 2020-01-10 06:16:46
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:80e7196bf67a59a090ccb14338001061
594916 panda 2020-01-05 04:24:53
4 ชื่อไฟล์: 授权.exe
MD5:a48a45ca8a889277a4808379aa962efb
1615360 panda 2020-01-02 16:26:39
5 ชื่อไฟล์: 5e22db3bce1a97ea0d8b8f61ed7ce4e2
MD5:5e22db3bce1a97ea0d8b8f61ed7ce4e2
659968 panda 2019-12-25 12:00:42
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4c32897521e59efa343cd211360e9974
347803 panda 2019-12-25 03:51:21
7 ชื่อไฟล์: da41bb0fde324ed5474a8b379cea9e30
MD5:da41bb0fde324ed5474a8b379cea9e30
420352 panda 2019-12-23 04:20:09
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1968ab6a87647534eb9ebf5b328c2de6
471040 panda 2019-12-20 17:24:17
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0da5aa45c46d5525ec3777990eed3b66
755712 panda 2019-12-20 13:53:58
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5718417e8f483e1cde9564dcf058c81f
2290480 panda 2019-12-18 04:29:14
11 ชื่อไฟล์: 1.zip
MD5:e27d55d66760d444c8b102585ad8716c
105599 panda 2019-11-28 01:21:43
12 ชื่อไฟล์: af3535a6e8cded5b33e6daec2c1b2a21
MD5:af3535a6e8cded5b33e6daec2c1b2a21
28672 panda 2019-11-15 10:54:51
13 ชื่อไฟล์: XPmenu.exe
MD5:3d8f74dfdd045fc4d8fa64e2a83e93d2
665505 panda 2019-11-08 23:38:26
14 ชื่อไฟล์: 3c5021c99eef1cb7d26ea7c37dce24ed
MD5:3c5021c99eef1cb7d26ea7c37dce24ed
851456 panda 2019-10-25 16:42:44
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e1c7e1c093379975015002e1a160075c
657920 panda 2019-10-15 04:10:45
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:57176be69981408f05d21a6ba1ed030a
485376 panda 2019-10-02 01:55:31
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:51dde42ee52bce7b12cc8bb376100478
711680 panda 2019-10-01 22:14:04
18 ชื่อไฟล์: 通用断网器.exe
MD5:d26ad95a022b9b4286bce7b8ea8d210c
983552 panda 2019-09-24 13:20:41
19 ชื่อไฟล์: e7a4b48e0e153ec3a7d0d346387fa192
MD5:e7a4b48e0e153ec3a7d0d346387fa192
631808 panda 2019-08-08 01:36:15
20 ชื่อไฟล์: 8dcf743119c8c99aa035dfdca5abb35c
MD5:8dcf743119c8c99aa035dfdca5abb35c
137728 panda 2019-08-05 04:50:53