VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Bck/Hupigon.LHH ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Bck/Hupigon.LHH หา1315ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Bck/Hupigon.LHH คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Bck/Ace.K Bck/Ace.Q Bck/Ace.U
Bck/AceAsp.E Bck/Agent.EOB Bck/Agent.HCW
Bck/Agent.JYJ Bck/Agent.KGH Bck/Agent.KNM
Bck/Agent.LIN Bck/Agent.LQN Bck/Agent.NBN

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: Hacker.com.cn.zip
MD5:80be954c21375f22ff3662e91c2c7ea1
384359 panda 2017-08-14 01:46:20
2 ชื่อไฟล์: s.exe
MD5:efca74f6e2589bd4f22532acd27abc88
302592 panda 2017-06-30 15:32:27
3 ชื่อไฟล์: Server2.txt
MD5:064120153d7fbe615d2b26eab89b66c7
761344 panda 2017-06-19 18:45:06
4 ชื่อไฟล์: S1erver.exe
MD5:7f2591258580fbff77a1ad876945e166
761344 panda 2017-06-14 00:44:12
5 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:85144849cf95b95e9db326760c918393
302592 panda 2017-06-06 17:58:00
6 ชื่อไฟล์: 3.网关.exe
MD5:96cbe143e21ac9480ead373c0eba154e
2483016 panda 2017-05-01 22:52:54
7 ชื่อไฟล์: Server.rar
MD5:6767c3729ad30875d29dcf6d2575c5e8
313377 panda 2017-04-29 17:36:33
8 ชื่อไฟล์: cf稳定透视自瞄爆头2.23.exe
MD5:10c1ecb719d719c37b6eae8614801192
761344 panda 2017-03-03 22:36:50
9 ชื่อไฟล์: Hacker.com.cn.exe
MD5:3ed193592b91cffe46031695d42e7ca9
761344 panda 2017-02-22 10:02:41
10 ชื่อไฟล์: 2 (2).exe
MD5:3562dde724bb8aa0380396f3e47e42e3
761344 panda 2017-01-01 00:22:49
11 ชื่อไฟล์: TCPEye.zip
MD5:b16095c4f981df387703228cc834994f
373631 panda 2016-12-15 13:25:17
12 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:376b2a3d72877e837061a7abca169e95
302592 panda 2016-11-22 12:15:54
13 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:12c799456108d18c723129d688a6053e
761344 panda 2016-11-21 19:49:17
14 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:376b2a3d72877e837061a7abca169e95
302592 panda 2016-11-21 19:49:15
15 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:12c799456108d18c723129d688a6053e
761344 panda 2016-11-21 19:36:03
16 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:376b2a3d72877e837061a7abca169e95
302592 panda 2016-11-21 19:30:56
17 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:c62c7943e8e8d74cafe2b1f56ebbee81
761344 panda 2016-11-19 12:03:25
18 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:216a69fbd2e15181c89f632df9affe02
761344 panda 2016-11-18 11:34:30
19 ชื่อไฟล์: 360.exe
MD5:ced2c0604b83df0a2c63cea298b3eebc
814080 panda 2016-11-08 10:42:11
20 ชื่อไฟล์: SERVER~1.BA~.bak
MD5:cbf0b0fd882be67f77eae38167d7b97c
761344 panda 2016-11-07 12:02:37