VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส CVE-2017-11882.C.gen!Camelot ผลการสแกน

ชื่อไวรัส CVE-2017-11882.C.gen!Camelot หา3447ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส CVE-2017-11882.C.gen!Camelot คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

CVE-2001-0501 CVE-2003-0347 CVE-2003-0820
CVE-2004-0200 CVE-2004-0209 CVE-2004-0597
CVE-2004-1305 CVE-2006-1304 CVE-2006-1309
CVE-2006-1540 CVE-2006-2389 CVE-2006-2492

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 6cf9b6531fe6afe9ea0874af1a6d4732
MD5:6cf9b6531fe6afe9ea0874af1a6d4732
100109 ctch 2020-05-26 13:59:41
2 ชื่อไฟล์: 6cf9b6531fe6afe9ea0874af1a6d4732
MD5:6cf9b6531fe6afe9ea0874af1a6d4732
100109 cyren 2020-05-26 13:59:41
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:12f35ec857b1db918d003111d59ebae5
15260 ctch 2020-05-25 18:25:23
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:12f35ec857b1db918d003111d59ebae5
15260 cyren 2020-05-25 18:25:23
5 ชื่อไฟล์: 0914db317477fc7b72914a8ff81858d6
MD5:0914db317477fc7b72914a8ff81858d6
8350 ctch 2020-05-25 16:43:59
6 ชื่อไฟล์: 0914db317477fc7b72914a8ff81858d6
MD5:0914db317477fc7b72914a8ff81858d6
8350 cyren 2020-05-25 16:43:59
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:428aec3912e5fa4f4914d0120a68e653
13926 ctch 2020-05-24 03:47:56
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:428aec3912e5fa4f4914d0120a68e653
13926 cyren 2020-05-24 03:47:56
9 ชื่อไฟล์: 1b4c2e299d4c2d8ea9705f857a9d7553
MD5:1b4c2e299d4c2d8ea9705f857a9d7553
172747 ctch 2020-05-22 13:33:03
10 ชื่อไฟล์: 1b4c2e299d4c2d8ea9705f857a9d7553
MD5:1b4c2e299d4c2d8ea9705f857a9d7553
172747 cyren 2020-05-22 13:33:03
11 ชื่อไฟล์: 15a4d694477c0f197ea03727f0042b1d
MD5:15a4d694477c0f197ea03727f0042b1d
3189 ctch 2020-05-22 08:04:41
12 ชื่อไฟล์: 15a4d694477c0f197ea03727f0042b1d
MD5:15a4d694477c0f197ea03727f0042b1d
3189 cyren 2020-05-22 08:04:41
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0ec3f56995059bfccb76060ecfe17b9f
17122 ctch 2020-05-22 01:17:29
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0ec3f56995059bfccb76060ecfe17b9f
17122 cyren 2020-05-22 01:17:29
15 ชื่อไฟล์: CONFIRMED ORDER.doc
MD5:d764264d3567aa0ff00ea54c626b07e3
5383 ctch 2020-05-21 20:01:53
16 ชื่อไฟล์: CONFIRMED ORDER.doc
MD5:d764264d3567aa0ff00ea54c626b07e3
5383 cyren 2020-05-21 20:01:53
17 ชื่อไฟล์: ff2ac3158d9d51d974bd6b2ace3188f2
MD5:ff2ac3158d9d51d974bd6b2ace3188f2
4630 ctch 2020-05-20 20:23:40
18 ชื่อไฟล์: ff2ac3158d9d51d974bd6b2ace3188f2
MD5:ff2ac3158d9d51d974bd6b2ace3188f2
4630 cyren 2020-05-20 20:23:40
19 ชื่อไฟล์: f.xlsx
MD5:5cb78c623d166c57e825c6e8afebc2c2
535789 ctch 2020-05-20 16:21:04
20 ชื่อไฟล์: f.xlsx
MD5:5cb78c623d166c57e825c6e8afebc2c2
535789 cyren 2020-05-20 16:21:04