VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส DR/ProxySwitcher.A ผลการสแกน

ชื่อไวรัส DR/ProxySwitcher.A หา30ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส DR/ProxySwitcher.A คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

DR/AdHelper.O.1 DR/Adspy.Ass.612864 DR/Agent.19968.C
DR/Agent.26111 DR/Agent.AAFG.4 DR/Agent.ABL
DR/Agent.AF DR/Agent.afy.122 DR/Agent.ajm.161
DR/Agent.ajm.201 DR/Agent.ajm.203 DR/Agent.aojk.5

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.exe
MD5:3b3ee988cbc9780169530be9cb29543f
1415651 antivir 2015-08-29 00:28:28
2 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.exe
MD5:3b3ee988cbc9780169530be9cb29543f
1415651 antivir 2014-12-26 13:35:27
3 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.zip
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 antivir 2014-08-19 11:48:14
4 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.exe
MD5:3b3ee988cbc9780169530be9cb29543f
1415651 ANTIVIR 2014-04-22 19:38:25
5 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.zip
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2014-01-31 16:12:41
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2013-09-30 00:23:32
7 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.exe
MD5:3b3ee988cbc9780169530be9cb29543f
1415651 ANTIVIR 2013-08-04 12:45:19
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2011-10-29 13:26:20
9 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.zip
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2011-09-26 12:00:20
10 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.zip
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2011-07-02 23:07:21
11 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.zip
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2011-07-02 19:12:29
12 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.zip
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2011-06-30 12:40:08
13 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.zip
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2011-05-20 23:04:16
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3b3ee988cbc9780169530be9cb29543f
1415651 ANTIVIR 2011-03-27 18:22:12
15 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.zip
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2010-12-30 11:42:23
16 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.zip
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2010-11-28 22:16:44
17 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.zip
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2010-08-11 03:46:32
18 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.zip
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2010-04-12 21:26:46
19 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.zip
MD5:32c4d991cbb49123ce3868f86aef2048
1398253 ANTIVIR 2010-02-20 12:45:05
20 ชื่อไฟล์: proxyhunter_setup.exe
MD5:3b3ee988cbc9780169530be9cb29543f
1415651 ANTIVIR 2010-01-22 14:09:33