VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Doc.Downloader.00536d-6695627-0 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Doc.Downloader.00536d-6695627-0 หา2ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Doc.Downloader.00536d-6695627-0 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Doc.Downloader.00536 Doc.Downloader.00536 Doc.Downloader.00536
Doc.Downloader.00536 Doc.Downloader.00536 Doc.Downloader.00536
Doc.Downloader.00536 Doc.Downloader.00536 Doc.Downloader.00536
Doc.Downloader.00536 Doc.Downloader.00536 Doc.Downloader.00536

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 5fddee4adf9a9682be77129e5eb3f8da
MD5:5fddee4adf9a9682be77129e5eb3f8da
88192 clamav 2019-01-24 18:06:13
2 ชื่อไฟล์: 2eaa9b01b3ee2e83b1fa55dbc6dffbd2
MD5:2eaa9b01b3ee2e83b1fa55dbc6dffbd2
84864 clamav 2019-01-23 04:31:13