VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส Exp.CVE-2014-4114 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Exp.CVE-2014-4114 หา7ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Exp.CVE-2014-4114 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Exp.CVE-2014-4114 Exp.CVE-2014-6332 Exp.CVE-2014-6352
Exp.CVE-2015-1701 Exp.CVE-2015-5119 Exp.CVE-2015-5122
exp.elf.vmsplice.gen Exp.EPS.CVE-2015-254 Exp.EPS.CVE-2015-254
Exp.EPS.CVE-2017-026 Exp.EPS.CVE-2017-026 Exp.FONT.CVE-2010-28

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: a
MD5:08a4cf2ec10c92a8c4ad0be08e3f9588
2560 symantec 2015-05-27 09:54:53
2 ชื่อไฟล์: bb.rar
MD5:a7a292d0cb27b4a8ce3c0d38c2e5beb0
49560 symantec 2015-05-26 17:21:44
3 ชื่อไฟล์: aa
MD5:1e2f01295ed98a4c95f371fef840e0a8
109973 symantec 2015-05-26 17:06:21
4 ชื่อไฟล์: exploit.ppsx
MD5:2b2a2ba056256e1b8145bca73ea8b68c
109967 symantec 2015-03-04 08:33:00
5 ชื่อไฟล์: PromoSale.ppsx
MD5:c9f27c47d3592a43ffe23bd0d4acedc1
35753 symantec 2014-11-15 00:34:09
6 ชื่อไฟล์: test.ppsx
MD5:a88ad95ecb16570e359fe3a027062bd1
109977 symantec 2014-11-13 08:46:48
7 ชื่อไฟล์: 文件.ppsx
MD5:d75bd0405506bd679ed88b8fbdd30e2e
35566 symantec 2014-11-10 12:45:09