VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส Generic.gj ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Generic.gj หา1468ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Generic.gj คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: bv.exe
MD5:74e0013f17901363cbdcd24c59fa8cde
290304 mcafee 2022-05-16 22:08:03
2 ชื่อไฟล์: MagaADDON.exe
MD5:9333101b21e74fa58cfd60fd6e62fdc2
257536 mcafee 2022-03-03 06:51:47
3 ชื่อไฟล์: adwwadwadad.exe
MD5:cd79e6d87f6e59f3982a7afdc11369e8
2952214 mcafee 2022-01-20 21:16:47
4 ชื่อไฟล์: wdwwawa.exe
MD5:1a52d21a815f026bc32a18ac20a85faa
257536 mcafee 2022-01-20 19:56:41
5 ชื่อไฟล์: File.exe
MD5:b6bcac84088649a92cf62af28b50e8a2
259072 mcafee 2021-12-18 08:29:49
6 ชื่อไฟล์: ee.exe
MD5:4bb33b3f7e39bdd2a4cc2afaf9494f84
289792 mcafee 2021-11-27 06:23:38
7 ชื่อไฟล์: [VM]Hack 4.0_protected.exe
MD5:514154df1459983246281b3182489b4c
1563136 mcafee 2021-08-28 16:28:22
8 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:347834b521b6a286e0a8f5dde0b2140a
238080 mcafee 2021-08-27 11:32:50
9 ชื่อไฟล์: audiodw.exe
MD5:d3fe9c55756d001038e186d35f2b68d4
257536 mcafee 2021-08-03 22:41:46
10 ชื่อไฟล์: localservercrypted.exe
MD5:82a4ce6fb34096dacc79cdafb33bdcc1
292023 mcafee 2021-07-27 17:00:10
11 ชื่อไฟล์: invdragon.exe.exe
MD5:36ad64ee17d2f8ec6c24de1597962aa2
297476 mcafee 2021-06-28 03:29:29
12 ชื่อไฟล์: invdragon.exe.exe
MD5:f263dd634d6d403f6146f1be9895f058
257536 mcafee 2021-06-25 17:42:48
13 ชื่อไฟล์: jjj_protected.exe
MD5:9bd65e3997846800b5fef3cb25dc3f8b
1452544 mcafee 2021-06-04 21:37:29
14 ชื่อไฟล์: total.exe
MD5:77dc4663dae1b35c59d0ff85c4730579
257536 mcafee 2021-05-12 06:11:57
15 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:d4eaf099e452c4f3f0936174040b62db
257024 mcafee 2021-05-06 05:48:33
16 ชื่อไฟล์: test4.exe
MD5:bed1a80d2f758cd59f4c2d1e3a822c4a
238080 mcafee 2021-02-15 12:56:05
17 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:dd2515db89af2d1ac265bcb4a9402044
258048 mcafee 2021-02-14 19:58:28
18 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:d153f0b43260ac5337620d711fca226d
260096 mcafee 2021-02-04 05:33:04
19 ชื่อไฟล์: 3.vmp.exe
MD5:c6d0e382155a33f6a15ced3b5c2a6694
413696 mcafee 2021-02-02 15:44:19
20 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:c7a906ff73568b1b64a01dc902f02271
364040 mcafee 2021-02-02 15:39:36