VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส GenericRXAA-NE!16D87D85CBC7 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส GenericRXAA-NE!16D87D85CBC7 หา13120ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส GenericRXAA-NE!16D87D85CBC7 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

GEN-226 GEN-238 GEN-295
Gen-Trojan.Heur.23 Gen-Trojan.Heur.GM Gen-Trojan.Heur.P
Gen.1701.1704Cascade Gen.1701.1704Cascade Gen.353
Gen.405 Gen.555.B Gen.649

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9a5295ce0c5bf1e9fa597e0624e2115d
78275 mcafee 2020-10-20 18:54:16
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9833c05691d4192b191cab70f0075932
78275 mcafee 2020-10-20 16:53:28
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:90b60ae976657d9bba83fc3c22545dbc
78275 mcafee 2020-10-20 09:28:38
4 ชื่อไฟล์: 8e1cb5fd2f67c92b7c709b803d4df7bd
MD5:8e1cb5fd2f67c92b7c709b803d4df7bd
78275 mcafee 2020-10-20 07:17:35
5 ชื่อไฟล์: 8b56acde6e5f1baa7e808edd0136b7b2
MD5:8b56acde6e5f1baa7e808edd0136b7b2
78275 mcafee 2020-10-20 04:29:54
6 ชื่อไฟล์: 896890d0ef422767e60725ceb51c7c4e
MD5:896890d0ef422767e60725ceb51c7c4e
78275 mcafee 2020-10-20 02:38:02
7 ชื่อไฟล์: 880e440dfbb5e1826e07bcc2aee4a564
MD5:880e440dfbb5e1826e07bcc2aee4a564
78275 mcafee 2020-10-20 01:17:28
8 ชื่อไฟล์: 870ea90189da9d32679edd8bd7312f07
MD5:870ea90189da9d32679edd8bd7312f07
78275 mcafee 2020-10-20 00:22:25
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:851c9bc67ed0df3a48079f3631ebc883
78275 mcafee 2020-10-19 22:26:25
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:834988f288453a1f650c57caa8463de0
78275 mcafee 2020-10-19 20:43:50
11 ชื่อไฟล์: 810744e0e1bdb60ef2ccaf89263bb7b6
MD5:810744e0e1bdb60ef2ccaf89263bb7b6
78275 mcafee 2020-10-19 18:35:22
12 ชื่อไฟล์: 7ca7e37b02a8b0d24ab0214283a60ae5
MD5:7ca7e37b02a8b0d24ab0214283a60ae5
78275 mcafee 2020-10-19 14:28:29
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:791157388c35ddc887554a380821ab81
78275 mcafee 2020-10-19 10:53:20
14 ชื่อไฟล์: 70abf3b4ada01913c3a236cdb9968bfa
MD5:70abf3b4ada01913c3a236cdb9968bfa
78275 mcafee 2020-10-19 02:58:26
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:709e409b8d259fa49574715d4acaf8fa
78275 mcafee 2020-10-19 02:54:04
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6febd4c04ca5ef83f799a621b51b0a90
78275 mcafee 2020-10-19 02:17:05
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6fde8c49cf4c51ad40c57573fdbabcf1
78275 mcafee 2020-10-19 02:14:03
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:619771f020c730fff329ab6a6e081688
78275 mcafee 2020-10-18 12:31:06
19 ชื่อไฟล์: 5c113119ddcaa345c5b854fabbf84942
MD5:5c113119ddcaa345c5b854fabbf84942
78275 mcafee 2020-10-18 07:23:47
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:566f27a14dbb1c7fdd9f040fa033e2ff
78275 mcafee 2020-10-18 02:03:22