VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส HEUR/AGEN.1030899 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส HEUR/AGEN.1030899 หา529ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส HEUR/AGEN.1030899 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

HEUR Heur.Adware Heur.Adware.FC.10
Heur.Adware.FC.1297 Heur.Adware.FC.2699 Heur.Adware.FC.278
Heur.Adware.FC.281 Heur.Adware.FC.43 Heur.Adware.FC.529
Heur.Androm.a Heur.ARP.d HEUR.Backdoor.Androi

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 09f0d9e7464312a5621a1e631d9e4595
MD5:09f0d9e7464312a5621a1e631d9e4595
6656 antivir 2019-09-10 01:06:43
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e053e459c308a36493c83a258f0dd325
6656 antivir 2019-09-07 15:17:04
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:db869a0d6f8950dac543e9279d1f88ba
6656 antivir 2019-09-07 12:44:04
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c596aa91f133d8e208f1062f3e4dd258
6656 antivir 2019-09-07 00:15:49
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:499b20da065520f7c5ee34e72b8cf297
6656 antivir 2019-09-04 03:02:02
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e12653560d830dcb7904d936d0f2e560
6656 antivir 2019-08-30 21:08:56
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:770f6c0fffd1c50b5454a995f8cabf8c
6656 antivir 2019-08-28 16:25:56
8 ชื่อไฟล์: 42329a8c054ea3c9be0efed3b145f82c
MD5:42329a8c054ea3c9be0efed3b145f82c
6656 antivir 2019-08-27 16:14:41
9 ชื่อไฟล์: e9af2f63d8c139e8ba2e8b1722a0b183
MD5:e9af2f63d8c139e8ba2e8b1722a0b183
6656 antivir 2019-08-24 02:43:49
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bc3614ebb598b58abd94d20c53fba6f9
6656 antivir 2019-08-23 03:22:37
11 ชื่อไฟล์: 7db18e6ca5cfb8f4d4de75e0be19e413
MD5:7db18e6ca5cfb8f4d4de75e0be19e413
6656 antivir 2019-08-21 21:15:08
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1cd4a9f1c4929c9382d313702071d049
6656 antivir 2019-08-19 22:51:56
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1bfdc8756e07e4046bf28d38eee6225f
6656 antivir 2019-08-19 22:29:08
14 ชื่อไฟล์: f14fc729afe9a3ca2bd662f38281c76b
MD5:f14fc729afe9a3ca2bd662f38281c76b
6656 antivir 2019-08-16 13:45:57
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:eb2afca896b14ead320c84d740def71d
6656 antivir 2019-08-16 09:38:00
16 ชื่อไฟล์: cf8687d606f3d3a6275def1f7412a7d2
MD5:cf8687d606f3d3a6275def1f7412a7d2
6656 antivir 2019-08-15 12:17:08
17 ชื่อไฟล์: 9149bb2b1a038a033e7b8d0d30282c77
MD5:9149bb2b1a038a033e7b8d0d30282c77
6656 antivir 2019-08-13 15:25:27
18 ชื่อไฟล์: 7b08a41008a01faeae839c6567d7c33b
MD5:7b08a41008a01faeae839c6567d7c33b
6656 antivir 2019-08-12 23:36:26
19 ชื่อไฟล์: 755cfa5bf2029d1d48630a1398ff1f3f
MD5:755cfa5bf2029d1d48630a1398ff1f3f
6656 antivir 2019-08-12 19:25:13
20 ชื่อไฟล์: 46882ab877de5d6d186e177eb3ce1f14
MD5:46882ab877de5d6d186e177eb3ce1f14
6656 antivir 2019-08-11 10:32:03