VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส HEUR/AGEN.1036455 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส HEUR/AGEN.1036455 หา1644ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส HEUR/AGEN.1036455 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

HEUR Heur.Adware Heur.Adware.FC.10
Heur.Adware.FC.1297 Heur.Adware.FC.2699 Heur.Adware.FC.278
Heur.Adware.FC.281 Heur.Adware.FC.43 Heur.Adware.FC.529
Heur.Androm.a Heur.ARP.d HEUR.Backdoor.Androi

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ef6e9858f133eb2055fc4bbf268a955d
1931094 antivir 2019-09-07 23:50:26
2 ชื่อไฟล์: dc2f7eedf715de511e4fb8d24a3765e2
MD5:dc2f7eedf715de511e4fb8d24a3765e2
1856591 antivir 2019-09-07 13:04:01
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c69c0056170c43b0e2c694b9133fd54d
1931146 antivir 2019-09-07 00:56:46
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bd868647896a814f3bd5c715700fc522
1931022 antivir 2019-09-06 19:29:38
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b5e76e537bdc5196f712dc8ba448d14c
1856572 antivir 2019-09-06 14:53:23
6 ชื่อไฟล์: ac610e5cd2d9d5ec57fba149fbdbb25b
MD5:ac610e5cd2d9d5ec57fba149fbdbb25b
1856576 antivir 2019-09-06 09:14:47
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a50314cd4fc3a00926edcd093a352396
1856453 antivir 2019-09-06 05:13:45
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5637c93533696294bd9a4cb7ba788f4e
1856579 antivir 2019-09-04 10:01:04
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:523d1156dcfa65d569d17ce0c5483419
1856633 antivir 2019-09-04 07:53:27
10 ชื่อไฟล์: 36baa5af0ffa00a0af6aff8e90aa4c8b
MD5:36baa5af0ffa00a0af6aff8e90aa4c8b
1856610 antivir 2019-09-03 16:18:26
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:25160370264d95377e98dc38bbf98349
1856555 antivir 2019-09-03 06:26:51
12 ชื่อไฟล์: ffeacc3a19d98c4deb9ae14a0dcc67c8
MD5:ffeacc3a19d98c4deb9ae14a0dcc67c8
1931043 antivir 2019-09-01 00:34:46
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fdfdfa49b48cbf790e3af91822c50fe2
1930928 antivir 2019-08-31 23:07:33
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fd875882baa76544d04edae31f101cd2
1930977 antivir 2019-08-31 22:40:52
15 ชื่อไฟล์: fd79052d5b1b5ceb7631a4d3f08fd5be
MD5:fd79052d5b1b5ceb7631a4d3f08fd5be
1931122 antivir 2019-08-31 22:36:59
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fd3d768e067230a465a11c42fe80eb1c
1931149 antivir 2019-08-31 22:23:54
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fd1d1ceb38209ae5564d34648f37de28
1931107 antivir 2019-08-31 22:17:47
18 ชื่อไฟล์: fcd3a5d765d6e6e479d4d8cb67ba65e3
MD5:fcd3a5d765d6e6e479d4d8cb67ba65e3
1931096 antivir 2019-08-31 22:01:45
19 ชื่อไฟล์: fc500999ae1d89668bd1c0b76aee454a
MD5:fc500999ae1d89668bd1c0b76aee454a
1930987 antivir 2019-08-31 21:31:59
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fb82666f1d6900d14eb610f9aa2fd6ea
1930930 antivir 2019-08-31 20:50:44