VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส HEUR/AGEN.1039198 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส HEUR/AGEN.1039198 หา32ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส HEUR/AGEN.1039198 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

HEUR Heur.Adware Heur.Adware.FC.10
Heur.Adware.FC.1297 Heur.Adware.FC.2699 Heur.Adware.FC.278
Heur.Adware.FC.281 Heur.Adware.FC.43 Heur.Adware.FC.529
Heur.Androm.a Heur.ARP.d HEUR.Backdoor.Androi

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d2bfb00777cba009c6ed5514e32da734
1020416 antivir 2019-09-07 07:56:35
2 ชื่อไฟล์: 0b50cfa87427e2a2afd3ff2870a375fc
MD5:0b50cfa87427e2a2afd3ff2870a375fc
1020416 antivir 2019-09-02 15:21:35
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ba599c3cc13d8712a34bd5ba776df660
1020416 antivir 2019-08-29 23:20:33
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9c29599b9a01f93a25422620a845c7d6
1020416 antivir 2019-08-29 09:41:36
5 ชื่อไฟล์: ff117d7d3e2823eceae4c60ed2457bc0
MD5:ff117d7d3e2823eceae4c60ed2457bc0
978432 antivir 2019-08-08 17:37:27
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:de488e80cb08512556c1159b05c1217e
978432 antivir 2019-08-07 18:18:29
7 ชื่อไฟล์: da3e4ac8d7619eff9344231d35068ee8
MD5:da3e4ac8d7619eff9344231d35068ee8
978432 antivir 2019-08-07 14:55:51
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d49c8e62e28afce8dc44c62d660dce46
978432 antivir 2019-08-07 10:18:36
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d083f925cb608d55b5ef358c61641de6
1023488 antivir 2019-08-07 06:37:03
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c190064f36525af76ca9b23ec18e5953
978432 antivir 2019-08-06 17:55:22
11 ชื่อไฟล์: 9744afc39a4b3f0196deeee8a785c4ea
MD5:9744afc39a4b3f0196deeee8a785c4ea
978432 antivir 2019-08-05 11:03:02
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:85e8a1f4b9be2f48da189b24d28e638d
978432 antivir 2019-08-04 23:45:51
13 ชื่อไฟล์: 6cb82ee6136c3be5e3de6b589fa5decc
MD5:6cb82ee6136c3be5e3de6b589fa5decc
1023488 antivir 2019-08-04 08:20:47
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:492f75ae999845a42ab4a37b550ce66b
1023488 antivir 2019-08-03 09:36:46
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:229656c0100ec541b2d6e18c35b85e30
1023488 antivir 2019-08-02 09:50:19
16 ชื่อไฟล์: 198eed89f9b0972cca9be9c5117f38a9
MD5:198eed89f9b0972cca9be9c5117f38a9
1023488 antivir 2019-08-02 04:07:28
17 ชื่อไฟล์: 17acc68554d6fcf651a8f844f3c9e159
MD5:17acc68554d6fcf651a8f844f3c9e159
1023488 antivir 2019-08-02 02:56:21
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:95f39b4193cfe427f0b995416a169e0a
978432 antivir 2019-07-27 16:56:54
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fbd7afd50ec8042869610c6a3250fd7e
978432 antivir 2019-07-22 05:54:01
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d043dfda17492259d6f44f5817f3bbc6
978432 antivir 2019-07-18 06:54:44