VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส HEUR/AGEN.1040767 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส HEUR/AGEN.1040767 หา19ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส HEUR/AGEN.1040767 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: Şifrelendi.Exe
MD5:0aad7b34a6e4f8bd51cbdce880b37449
4437473 antivir 2022-01-27 17:46:29
2 ชื่อไฟล์: Şifrelendi.Exe
MD5:856b50a47d962d0695634ba7bc28fa87
369463 antivir 2022-01-27 17:35:41
3 ชื่อไฟล์: rarara.Exe
MD5:997472c5c289439b4e1a8de21f1b04af
319625 antivir 2022-01-23 07:14:30
4 ชื่อไฟล์: Şifrelendisss.Exe
MD5:5169100f8105fa861baed43049e922cf
4435427 antivir 2022-01-23 07:13:08
5 ชื่อไฟล์: Şifrelendi.Exe
MD5:55afdf19ff8f3f7acbbdcf3350e390a3
562656 antivir 2022-01-23 04:38:12
6 ชื่อไฟล์: perse.Exe
MD5:4264fb77c1751becabaebc4688b900b4
369461 antivir 2022-01-23 04:30:13
7 ชื่อไฟล์: eererer.Exe
MD5:0b6076c50263dada1f1fbaab7d53d3c6
366049 antivir 2021-04-17 20:42:06
8 ชื่อไฟล์: Şifrelendi.Exe
MD5:93590e263221df07790f275ae89e1310
2864608 antivir 2019-10-05 03:36:19
9 ชื่อไฟล์: Şifrelendi.Exe
MD5:13c747323a1d505392a58a52c145dbc2
1164084 antivir 2019-09-27 23:35:45
10 ชื่อไฟล์: Tragedy Inject.Exe
MD5:d3fb7ee284595d1c7edf83c9d3777c82
1697176 antivir 2019-07-04 02:33:59
11 ชื่อไฟล์: TfmClient.Exe
MD5:8ab35b6e2fd8829a6f235b5dc74df2b6
1207093 antivir 2019-06-02 17:12:58
12 ชื่อไฟล์: XXEPP V2.1.Exe
MD5:9ee3b2d0b119102e3caa986914fe1fc8
516232 antivir 2019-05-30 21:01:10
13 ชื่อไฟล์: Şifrelendi.Exe
MD5:4a711110557ee0818f0241ba52fa751b
366052 antivir 2019-05-23 06:48:41
14 ชื่อไฟล์: Şifrelendi.Exe
MD5:4db92ab6d09ba72e332ae9df38477291
366050 antivir 2019-05-23 06:46:43
15 ชื่อไฟล์: 2.Exe
MD5:bd64edf04a87094e949899fd5d90a7b8
584503 antivir 2019-05-21 05:50:03
16 ชื่อไฟล์: Şifrelendi.Exe
MD5:f2101120e4ce04e0111bf8841f304b57
366048 antivir 2019-05-17 01:20:42
17 ชื่อไฟล์: VxhackVip1.exe
MD5:6fc7b371a60b1fd223652765c219cb0c
800904 antivir 2019-05-12 01:51:04
18 ชื่อไฟล์: Şifrelendi.Exe
MD5:715e7596f7c2e6fe28102067059d9b0c
366050 antivir 2019-05-11 06:43:13
19 ชื่อไฟล์: aaaaaa.Exe
MD5:7f0b1fe7b66928bfdfd24c50985a8969
1306763 antivir 2019-05-06 03:41:21