VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส HEUR/AGEN.1042589 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส HEUR/AGEN.1042589 หา61ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส HEUR/AGEN.1042589 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

HEUR Heur.Adware Heur.Adware.FC.10
Heur.Adware.FC.1297 Heur.Adware.FC.2699 Heur.Adware.FC.278
Heur.Adware.FC.281 Heur.Adware.FC.43 Heur.Adware.FC.529
Heur.Androm.a Heur.ARP.d HEUR.Backdoor.Androi

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:343c60006e170f986b4b657a003b6330
6656 antivir 2019-09-11 12:47:05
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:27ebbc525071f324caa1589931374540
6656 antivir 2019-09-11 02:28:08
3 ชื่อไฟล์: 0feb1167e0599187fb8f3cd1dbae7220
MD5:0feb1167e0599187fb8f3cd1dbae7220
6656 antivir 2019-09-10 05:54:59
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:07d88c66c182c69dd478bb0e0e743db0
6656 antivir 2019-09-09 23:24:56
5 ชื่อไฟล์: e96be382dc3ae5553c64ef7cd021fe66
MD5:e96be382dc3ae5553c64ef7cd021fe66
6656 antivir 2019-09-07 20:20:37
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b4e429f6d51c788d493547f4ca452203
6656 antivir 2019-09-06 14:15:46
7 ชื่อไฟล์: 80bfda610404c5d224e9fd116f93213d
MD5:80bfda610404c5d224e9fd116f93213d
6656 antivir 2019-09-05 09:30:37
8 ชื่อไฟล์: 75037ef5ed30020b4488b8e6c5f99203
MD5:75037ef5ed30020b4488b8e6c5f99203
6656 antivir 2019-09-05 03:01:48
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:69e85909d990d96a02c409359d71266a
6656 antivir 2019-09-04 20:45:18
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5adb2ff5d6a62234903240943cdc5ad6
6656 antivir 2019-09-04 12:28:44
11 ชื่อไฟล์: 56a6a6dc6fb2e135b4de7d5de4414d24
MD5:56a6a6dc6fb2e135b4de7d5de4414d24
6656 antivir 2019-09-04 10:17:02
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0d929642fd8851266922a340dd20ff72
6656 antivir 2019-09-02 16:39:58
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:03ac58b331507f561797397846904f56
6656 antivir 2019-09-02 11:20:00
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b7c708a6b17d173dde42fe8e54188df8
6656 antivir 2019-08-29 22:10:48
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b5238e0d75936f0ee939762fc617a072
6656 antivir 2019-08-29 20:51:57
16 ชื่อไฟล์: afaeb8c013d2680477f22ac7d360a410
MD5:afaeb8c013d2680477f22ac7d360a410
6656 antivir 2019-08-29 18:10:31
17 ชื่อไฟล์: 9c7074bd8c781df6cefa19f25f2c507d
MD5:9c7074bd8c781df6cefa19f25f2c507d
6656 antivir 2019-08-29 09:49:49
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6b19807b76fc03c911a17baa93ae7bec
6656 antivir 2019-08-28 10:59:45
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:451465f89fc192e717aab62223ab590c
6656 antivir 2019-08-27 17:36:29
20 ชื่อไฟล์: 27b51dc1a3b999dfaad71502b7f44c98
MD5:27b51dc1a3b999dfaad71502b7f44c98
6656 antivir 2019-08-27 04:05:57