VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส HEUR/QVM07.1.26F7.Malware.Gen ผลการสแกน

ชื่อไวรัส HEUR/QVM07.1.26F7.Malware.Gen หา28ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส HEUR/QVM07.1.26F7.Malware.Gen คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

HEUR Heur.Adware Heur.Adware.FC.10
Heur.Adware.FC.1297 Heur.Adware.FC.2699 Heur.Adware.FC.278
Heur.Adware.FC.281 Heur.Adware.FC.43 Heur.Adware.FC.529
Heur.Androm.a Heur.ARP.d HEUR.Backdoor.Androi

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: bc08ea75011b68050c8825c7ff625ce8
MD5:bc08ea75011b68050c8825c7ff625ce8
1349120 qh360 2019-11-11 15:37:14
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d76196292823ad06dc9704c751190fa8
1048084 qh360 2019-10-09 03:24:47
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d324dc84facb854f75e62e9fd07bba47
2135768 qh360 2019-10-08 18:15:57
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bf09ecff6b9905dd76e15dc656d1cf40
1736072 qh360 2019-10-06 15:19:02
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b8d4a2335942c0d841f67c27758625fd
1045184 qh360 2019-10-05 23:08:10
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5f2c1f176fb6609ea41384f5d23f60fc
1047604 qh360 2019-10-02 07:15:33
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:90b87b984ad6bb26b9ca03366cd84b6c
1045534 qh360 2019-09-28 14:10:46
8 ชื่อไฟล์: ec323f10dbc8b7c3ddc2d238be30fe2c
MD5:ec323f10dbc8b7c3ddc2d238be30fe2c
3479300 qh360 2019-08-31 06:50:06
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e7773deec84d86bc887de2967a3d741d
1527400 qh360 2019-08-08 01:30:04
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d6ca82e8463780350450599ecb6572bc
1769947 qh360 2019-08-07 12:04:49
11 ชื่อไฟล์: b3128794cf6ea3033e16c6f0621333d6
MD5:b3128794cf6ea3033e16c6f0621333d6
1043534 qh360 2019-08-06 03:27:03
12 ชื่อไฟล์: 73a7e2681cd8cedf22276d1e571bf9e8
MD5:73a7e2681cd8cedf22276d1e571bf9e8
1045534 qh360 2019-08-04 12:35:17
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:623ea10cb171ddfa64b685c7140b5ae3
1046934 qh360 2019-08-04 01:20:56
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5adbf73b683f346645cda01cf96b78bd
1045364 qh360 2019-08-03 20:36:04
15 ชื่อไฟล์: 503324dc1dbc31d368351a3f426104de
MD5:503324dc1dbc31d368351a3f426104de
354979 qh360 2019-08-03 14:06:32
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3fc069e7b97e3a532fbd05c011f986c6
1045964 qh360 2019-08-03 03:55:33
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3337f92bdb5c1397863a614b919ec037
1045574 qh360 2019-08-02 20:09:47
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2529328572004dfb3cbdfe466056df43
1045314 qh360 2019-08-02 11:21:08
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1b8257016f4572fb918d8b9a0f2321b0
1515316 qh360 2019-08-02 05:18:04
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0ac2e9b84688521f41c85f7f3ff8bdc9
1046084 qh360 2019-08-01 18:40:02