VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส HEUR/QVM11.1.7B03.Malware.Gen ผลการสแกน

ชื่อไวรัส HEUR/QVM11.1.7B03.Malware.Gen หา6ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส HEUR/QVM11.1.7B03.Malware.Gen คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

HEUR Heur.Adware Heur.Adware.FC.10
Heur.Adware.FC.1297 Heur.Adware.FC.2699 Heur.Adware.FC.278
Heur.Adware.FC.281 Heur.Adware.FC.43 Heur.Adware.FC.529
Heur.Androm.a Heur.ARP.d HEUR.Backdoor.Androi

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a8061d37be615f7c299689cb5922cf06
564547 qh360 2019-12-07 16:19:40
2 ชื่อไฟล์: 99b5c2f656273e9ce7c28078f3fa2c18
MD5:99b5c2f656273e9ce7c28078f3fa2c18
366083 qh360 2019-12-07 06:13:41
3 ชื่อไฟล์: 8c2dd4e64616b3d8488438e6b1468c3e
MD5:8c2dd4e64616b3d8488438e6b1468c3e
561854 qh360 2019-12-06 22:27:57
4 ชื่อไฟล์: 83562ccd8006e2bd93eb5c0e5a137e49
MD5:83562ccd8006e2bd93eb5c0e5a137e49
555342 qh360 2019-12-06 17:16:36
5 ชื่อไฟล์: 7cbc3e590262dd105dea5f1e7c33020c
MD5:7cbc3e590262dd105dea5f1e7c33020c
555029 qh360 2019-12-06 13:34:16
6 ชื่อไฟล์: 71dd955378fdc5ab5aa1cd4782bacb48
MD5:71dd955378fdc5ab5aa1cd4782bacb48
294921 qh360 2019-12-06 07:14:45