VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส HEUR/QVM18.1.B9C3.Malware.Gen ผลการสแกน

ชื่อไวรัส HEUR/QVM18.1.B9C3.Malware.Gen หา101ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส HEUR/QVM18.1.B9C3.Malware.Gen คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

HEUR Heur.Adware Heur.Adware.FC.10
Heur.Adware.FC.1297 Heur.Adware.FC.2699 Heur.Adware.FC.278
Heur.Adware.FC.281 Heur.Adware.FC.43 Heur.Adware.FC.529
Heur.Androm.a Heur.ARP.d HEUR.Backdoor.Androi

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bc44578716e7f4b93eef285b9b9fca4c
1353340 qh360 2019-04-11 16:08:27
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bb8f067543c90342ffcd6312e468e1c4
1353427 qh360 2019-04-11 15:53:09
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bb6d66ceef6e72a3ec90ccd602f435a2
1353417 qh360 2019-04-11 15:49:36
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:baa04872608654b837a9c2356add220c
1353407 qh360 2019-04-11 15:29:34
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b9f93f40051756faeb951ff84f3dced7
1353424 qh360 2019-04-11 15:12:10
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b9ca057c382349105c3ed38c7fc77d20
1353254 qh360 2019-04-11 15:07:02
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b980133dadc644674928d1596fd9930c
1353481 qh360 2019-04-11 14:58:52
8 ชื่อไฟล์: b963630c0e20fae5c4259ceab8e05160
MD5:b963630c0e20fae5c4259ceab8e05160
1353287 qh360 2019-04-11 14:56:28
9 ชื่อไฟล์: b919c9b0248a1746adf7f583d3984b4d
MD5:b919c9b0248a1746adf7f583d3984b4d
1353413 qh360 2019-04-11 14:47:48
10 ชื่อไฟล์: b8d361edda40b0de9a066ffd3e6fade4
MD5:b8d361edda40b0de9a066ffd3e6fade4
1353383 qh360 2019-04-11 14:41:21
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b889b0126776796c424a31a4661c0646
1353423 qh360 2019-04-11 14:35:59
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b865d3378a6b4de9c2e3a11cf22a877d
1353261 qh360 2019-04-11 14:32:10
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b7fcbcdf4149600d1482c180dee7b2a8
1353305 qh360 2019-04-11 14:24:10
14 ชื่อไฟล์: b7ee2b826ac72513d8b8cb72f45e8c4b
MD5:b7ee2b826ac72513d8b8cb72f45e8c4b
1353251 qh360 2019-04-11 14:23:32
15 ชื่อไฟล์: b7e3548ee2e9d8b025faea1b35227e0b
MD5:b7e3548ee2e9d8b025faea1b35227e0b
1353278 qh360 2019-04-11 14:21:41
16 ชื่อไฟล์: b746645e1d7e5ce64d2ddd4c9a5defde
MD5:b746645e1d7e5ce64d2ddd4c9a5defde
1353429 qh360 2019-04-11 14:05:10
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b6c70744f5a5e15eb27c83739b8fa374
1353331 qh360 2019-04-11 13:55:41
18 ชื่อไฟล์: ffe75034db669739a7e3edf8044d02e3
MD5:ffe75034db669739a7e3edf8044d02e3
1353485 qh360 2019-03-31 01:07:47
19 ชื่อไฟล์: ff38b0da7decb5576d3af8006434aafd
MD5:ff38b0da7decb5576d3af8006434aafd
1353490 qh360 2019-03-31 00:45:43
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fedc19d53f85a37ffa2da096ce39aa7f
1353412 qh360 2019-03-31 00:37:06