VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส HEUR/QVM19.1.CA01.Malware.Gen ผลการสแกน

ชื่อไวรัส HEUR/QVM19.1.CA01.Malware.Gen หา4ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส HEUR/QVM19.1.CA01.Malware.Gen คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

HEUR Heur.Adware Heur.Adware.FC.10
Heur.Adware.FC.1297 Heur.Adware.FC.2699 Heur.Adware.FC.278
Heur.Adware.FC.281 Heur.Adware.FC.43 Heur.Adware.FC.529
Heur.Androm.a Heur.ARP.d HEUR.Backdoor.Androi

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: FB3.exe
MD5:822de7c8595087c776f213a4921103c9
197632 qh360 2019-07-27 04:36:03
2 ชื่อไฟล์: vx_pr原版.exe
MD5:5c2fa39b6452c2c443cfe5cef9928abb
39936 qh360 2019-06-11 16:52:25
3 ชื่อไฟล์: Scvhost111.exe
MD5:85062ede2a5d3829e9239e5552ea8c5b
180744 qh360 2019-06-11 16:24:28
4 ชื่อไฟล์: Scvhost111.exe
MD5:9353279fa5de40f7d1ff9c2c36ba8122
180744 qh360 2019-06-11 16:23:09