VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส HEUR/QVM19.1.DD33.Malware.Gen ผลการสแกน

ชื่อไวรัส HEUR/QVM19.1.DD33.Malware.Gen หา26ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส HEUR/QVM19.1.DD33.Malware.Gen คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

HEUR Heur.Adware Heur.Adware.FC.10
Heur.Adware.FC.1297 Heur.Adware.FC.2699 Heur.Adware.FC.278
Heur.Adware.FC.281 Heur.Adware.FC.43 Heur.Adware.FC.529
Heur.Androm.a Heur.ARP.d HEUR.Backdoor.Androi

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: c0297e2f85bbb92064fe4f6783efd037
MD5:c0297e2f85bbb92064fe4f6783efd037
436737 qh360 2019-11-08 19:14:49
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fcfb14004450c008e62a6a6659455c0d
2043904 qh360 2019-11-04 01:23:42
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ed9419a902dd3db9d23928061c953c30
1185072 qh360 2019-11-03 10:30:01
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d22847560d5dc991cde224dd51f21671
41640 qh360 2019-11-01 10:55:33
5 ชื่อไฟล์: d0555ca3f2641be9b85be422641d1901
MD5:d0555ca3f2641be9b85be422641d1901
1746948 qh360 2019-11-01 06:24:35
6 ชื่อไฟล์: d027c2ea550199e29f7fe664bd876201
MD5:d027c2ea550199e29f7fe664bd876201
968614 qh360 2019-11-01 05:57:57
7 ชื่อไฟล์: ce32a0ed97950cd2bcb588e6dc888204
MD5:ce32a0ed97950cd2bcb588e6dc888204
539674 qh360 2019-11-01 01:33:35
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c07b30387313ce2e674e859f21718cb4
873474 qh360 2019-10-31 00:07:54
9 ชื่อไฟล์: 45ba55e2c5102773b6600fdcf9bfb36b
MD5:45ba55e2c5102773b6600fdcf9bfb36b
1584128 qh360 2019-10-26 01:13:53
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:05e802e65cc1c6f2d6c8198c254c252a
54784 qh360 2019-10-23 15:46:10
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:dcc54f33877bfdbf7f7095b14eedf75e
688129 qh360 2019-10-21 00:43:05
12 ชื่อไฟล์: d3db464a55e3b8774b4eca0162f653ba
MD5:d3db464a55e3b8774b4eca0162f653ba
873474 qh360 2019-10-20 19:51:01
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d37f481a853c8540e9dfaf9cb8214c9e
70727 qh360 2019-10-20 19:38:51
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d26f5bd6a46a383b2e0f738761414c74
873474 qh360 2019-10-20 18:56:53
15 ชื่อไฟล์: d0dacfc1a79059b4d073e329619c2e3e
MD5:d0dacfc1a79059b4d073e329619c2e3e
968504 qh360 2019-10-20 17:58:21
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cdb614ea158d297f97357965b0461564
969214 qh360 2019-10-20 15:39:25
17 ชื่อไฟล์: ca8d95282f3e1003fb752b7e6412ca8e
MD5:ca8d95282f3e1003fb752b7e6412ca8e
757667 qh360 2019-10-20 13:28:56
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c5cfe6b953d9bba50446263c3cb994c2
436736 qh360 2019-10-20 11:18:45
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bdb0b94902ba0d47358926b344943757
873474 qh360 2019-10-20 07:52:10
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bd682b2651599e4a44ef4d34c936ca23
688129 qh360 2019-10-20 07:44:00