VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส HTML/Jadtre.A.1 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส HTML/Jadtre.A.1 หา1246ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส HTML/Jadtre.A.1 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Htm.Bomgen.a HTM.Nimda.A Htm.Trojan.JS.Offiz
HTM/Agent.YWB HTM/Agent.ZNF HTM/C99shell.G
HTM/Iframe.BDF HTM/Iframe.KSD HTM/Iframe.PRO
HTM/Iframe.SCS HTM/Iframe.TSM HTM/Iframe.YXB

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1676a20b25e82c5e348e9a3b37258f42
41974 antivir 2019-09-10 11:36:32
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f8799b2e0547a3a5160175f66dd79bd1
41756 antivir 2019-09-08 05:00:46
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f6100494f86d47226844507647a722d7
41735 antivir 2019-09-08 03:35:39
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f5f650fae76c78a507e49e5bbeabcd82
42232 antivir 2019-09-08 03:32:36
5 ชื่อไฟล์: e6c31ba5badd7716ffd1462492db2fe2
MD5:e6c31ba5badd7716ffd1462492db2fe2
39785 antivir 2019-09-07 18:53:19
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e60973dca128a241ab53d3acca4f0a30
39898 antivir 2019-09-07 18:31:48
7 ชื่อไฟล์: debe0b804ffe2d626335c02b0da22635
MD5:debe0b804ffe2d626335c02b0da22635
42078 antivir 2019-09-07 14:27:46
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d9e046101e9a97fa2516881667f1601a
39913 antivir 2019-09-07 11:50:26
9 ชื่อไฟล์: cd328090a67952ac0cdd574c9d0aa1aa
MD5:cd328090a67952ac0cdd574c9d0aa1aa
42299 antivir 2019-09-07 04:40:34
10 ชื่อไฟล์: c1c816968b2ddf8f33bcc9832148cab5
MD5:c1c816968b2ddf8f33bcc9832148cab5
40152 antivir 2019-09-06 22:02:27
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c055bfd5577a2e29e0beb396d88b2840
42055 antivir 2019-09-06 21:10:51
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bd814e9bfc802a5a8a7988634279af7b
42091 antivir 2019-09-06 19:28:17
13 ชื่อไฟล์: bc0ef15038c4b4307d4243bb4b1a0458
MD5:bc0ef15038c4b4307d4243bb4b1a0458
42159 antivir 2019-09-06 18:28:36
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b6a2199253d9642e4855286385ab317a
42092 antivir 2019-09-06 15:19:38
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b244c6c78d67270e07f6421a51a540c8
41854 antivir 2019-09-06 12:40:42
16 ชื่อไฟล์: b23cdb5274a4a085bc2f6f0b1a2a94d2
MD5:b23cdb5274a4a085bc2f6f0b1a2a94d2
42204 antivir 2019-09-06 12:39:36
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b0c5bddea8699dab2b2c17afd23d81de
41889 antivir 2019-09-06 11:41:32
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8edd2481c6e39d03beae80f1b3fa1c3c
39719 antivir 2019-09-05 17:13:32
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8cea36460248bfce8cb01e4133b1aab5
42218 antivir 2019-09-05 16:08:24
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:650684308257021fb3c621bad591f858
41780 antivir 2019-09-04 17:58:24