VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส HackTool/Win32.KMSAuto ผลการสแกน

ชื่อไวรัส HackTool/Win32.KMSAuto หา278ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส HackTool/Win32.KMSAuto คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: mini-KMS_Activator_v1.3_Office2010_VL_ENG.exe
MD5:be7563a984dc5168ce14181b90432859
1042432 antiy 2022-02-23 23:37:29
2 ชื่อไฟล์: mKMSAct.exe
MD5:ba804e62f9c39f87b9f0e009614e55ba
2075136 antiy 2022-02-23 23:35:03
3 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.0.exe
MD5:39e90933e88c1571110d26e3d03a0273
8313856 antiy 2022-02-19 22:38:59
4 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.0.exe
MD5:39e90933e88c1571110d26e3d03a0273
8313856 antiy 2022-02-19 13:07:24
5 ชื่อไฟล์: vlmcs-Windows-msrpc-x86.exe
MD5:1aa3834a29859bb188b4af2fef766b84
60928 antiy 2022-02-14 17:34:14
6 ชื่อไฟล์: AAct.exe
MD5:d39805dbfc95d2bf7aa2fa4a90fdc115
3037112 antiy 2022-02-13 12:23:41
7 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.0.exe
MD5:39e90933e88c1571110d26e3d03a0273
8313856 antiy 2022-02-08 22:16:42
8 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.1.exe
MD5:06b5b35c6820c5ac2778c0dccdfc972a
8312832 antiy 2022-02-08 12:01:40
9 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.0.exe
MD5:39e90933e88c1571110d26e3d03a0273
8313856 antiy 2022-02-05 11:23:52
10 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.5.0.exe
MD5:423a87c79ed13d170c2f83c565098571
8312832 antiy 2022-02-04 18:16:08
11 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v22.3.0.exe
MD5:6a3e1f22bdbecfe493ad99aea0daad5a
8071168 antiy 2022-01-27 16:39:37
12 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:50dfb175961431ca55db7c211b195e03
6108672 antiy 2022-01-27 11:28:21
13 ชื่อไฟล์: KMSSS.exe
MD5:757a99654e7709aa3ef33056fc3dc8eb
34304 antiy 2022-01-27 00:59:43
14 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.0.exe
MD5:39e90933e88c1571110d26e3d03a0273
8313856 antiy 2022-01-26 09:29:26
15 ชื่อไฟล์: HEU KMS Activator v24.3.0.exe
MD5:133bc66ee8274210ca0e39cdc3a5dc7e
7700992 antiy 2022-01-24 18:04:45
16 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.0.exe
MD5:39e90933e88c1571110d26e3d03a0273
8313856 antiy 2022-01-19 12:45:58
17 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.1.0.exe
MD5:80220fbd37d051874719c67866a65d1f
8077312 antiy 2022-01-18 14:56:38
18 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v23.1.0.exe.crdownload
MD5:b5a8ee1e9c93f9ce805f72c0327f5f35
8074752 antiy 2022-01-17 17:24:20
19 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.1.exe
MD5:06b5b35c6820c5ac2778c0dccdfc972a
8312832 antiy 2022-01-17 16:19:33
20 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.5.0.exe
MD5:423a87c79ed13d170c2f83c565098571
8312832 antiy 2022-01-13 22:10:06