VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Heuristic.HEUR/AGEN.1037446 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Heuristic.HEUR/AGEN.1037446 หา2355ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Heuristic.HEUR/AGEN.1037446 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

HEUR Heur.Adware Heur.Adware.FC.10
Heur.Adware.FC.1297 Heur.Adware.FC.2699 Heur.Adware.FC.278
Heur.Adware.FC.281 Heur.Adware.FC.43 Heur.Adware.FC.529
Heur.Androm.a Heur.ARP.d HEUR.Backdoor.Androi

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: f8b2eba9f316e8e3e5505d2b483c35a9
MD5:f8b2eba9f316e8e3e5505d2b483c35a9
5023232 fsecure 2019-09-08 05:09:13
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f85f5bb7c224864746dea44cb93742b3
3394560 fsecure 2019-09-08 04:56:59
3 ชื่อไฟล์: f06bcafccb06a2aa7dca01831d0cf529
MD5:f06bcafccb06a2aa7dca01831d0cf529
4832768 fsecure 2019-09-08 00:29:30
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e55147df8286b88b8596d75df395935d
3824128 fsecure 2019-09-07 18:08:36
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:df0f0d78fab60a887f09fa9c3075fe77
4630528 fsecure 2019-09-07 14:35:57
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:dddacaa42e661cf108f447c37a0e383e
4952064 fsecure 2019-09-07 13:58:29
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d02d36b10d8649bd42c2dae52ba8caa0
5737984 fsecure 2019-09-07 06:22:36
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cdd3467d568db82638e074e5da7383c5
4876800 fsecure 2019-09-07 05:00:05
9 ชื่อไฟล์: cbf296bb38485acd2a869d8d2df78e3a
MD5:cbf296bb38485acd2a869d8d2df78e3a
5873664 fsecure 2019-09-07 03:58:29
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cbc83cbb03707f1b4e85bb95637781bb
4508672 fsecure 2019-09-07 03:51:52
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c7e3abe3a7f704ae97b894c660536084
5991424 fsecure 2019-09-07 01:40:05
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c783c619cba74a57ac0a691d98cd9561
3394560 fsecure 2019-09-07 01:27:58
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c4c9439f04586965efee48667337a160
4589568 fsecure 2019-09-06 23:52:45
14 ชื่อไฟล์: b8058022b1fe6c8488479aa0ba9f0f3b
MD5:b8058022b1fe6c8488479aa0ba9f0f3b
5956608 fsecure 2019-09-06 16:07:56
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:af549a41932a6da1d1910c007ed768f7
3791872 fsecure 2019-09-06 10:54:52
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:abde66b43af71622a20b9e9695de5c72
4722688 fsecure 2019-09-06 08:54:47
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a1248fed5c974219978216f647401c33
5279744 fsecure 2019-09-06 03:11:44
18 ชื่อไฟล์: 9ae517c0cefc3ec60c5d9a7a00054fa1
MD5:9ae517c0cefc3ec60c5d9a7a00054fa1
3490816 fsecure 2019-09-05 23:53:55
19 ชื่อไฟล์: 97e7d51c8f3bd158fdfef2baefcd3ae8
MD5:97e7d51c8f3bd158fdfef2baefcd3ae8
5601280 fsecure 2019-09-05 22:15:00
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8288a4da467187fec097536044c9daf2
4325376 fsecure 2019-09-05 10:28:20