VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Heuristic.HEUR/AGEN.1039421 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Heuristic.HEUR/AGEN.1039421 หา254ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Heuristic.HEUR/AGEN.1039421 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

HEUR Heur.Adware Heur.Adware.FC.10
Heur.Adware.FC.1297 Heur.Adware.FC.2699 Heur.Adware.FC.278
Heur.Adware.FC.281 Heur.Adware.FC.43 Heur.Adware.FC.529
Heur.Androm.a Heur.ARP.d HEUR.Backdoor.Androi

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cd76dbf73fa74a6b9b401ab8c3cd49ac
634880 fsecure 2019-08-15 10:50:12
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c9cc2b4c6013e5f3aeca655d55da41fb
630784 fsecure 2019-08-15 08:10:58
3 ชื่อไฟล์: c3e86fc79cd5a7f6f0e1f19e45a2a9c4
MD5:c3e86fc79cd5a7f6f0e1f19e45a2a9c4
634880 fsecure 2019-08-15 03:52:01
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7153b6cc2f5614351c718d8446f20de9
638976 fsecure 2019-08-12 16:34:02
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3278bedf6c200e71b03a6ddb13acc484
634880 fsecure 2019-08-10 20:46:48
6 ชื่อไฟล์: d40b6dc0b7cdf5c1f3a0ebea5ef84d43
MD5:d40b6dc0b7cdf5c1f3a0ebea5ef84d43
729088 fsecure 2019-07-29 13:28:29
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8a7eb96e50da24c1498e11ef58714980
1224704 fsecure 2019-07-27 10:00:55
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3eec9c81998109a60c1483c3dc7294a2
634880 fsecure 2019-07-25 07:55:05
9 ชื่อไฟล์: 2e47771a0ae675a1cf3be1790af8f1e0
MD5:2e47771a0ae675a1cf3be1790af8f1e0
618496 fsecure 2019-07-24 20:57:50
10 ชื่อไฟล์: 1075d48a6ec3740f9c999077d201f7aa
MD5:1075d48a6ec3740f9c999077d201f7aa
1204224 fsecure 2019-07-24 01:37:06
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f3e2a279216be3ee49e1e30ccd83a345
626688 fsecure 2019-07-20 21:49:54
12 ชื่อไฟล์: c97e8450191a4b79366c550db3c04670
MD5:c97e8450191a4b79366c550db3c04670
630784 fsecure 2019-07-17 19:49:40
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a2335b051003e4e8b70525819e586b4b
622592 fsecure 2019-06-09 10:53:04
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:81cb17d50a49f300a52fe6214522ab3c
622592 fsecure 2019-06-08 12:07:08
15 ชื่อไฟล์: b135cbeb79d0b606cef82c1e02baf147
MD5:b135cbeb79d0b606cef82c1e02baf147
618496 fsecure 2019-05-29 02:09:50
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:921527ebf8337e16c74ad2e90e4851c3
618496 fsecure 2019-05-27 17:41:52
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7ccd448ce32dea20e85383731e5e7645
618496 fsecure 2019-05-27 00:04:20
18 ชื่อไฟล์: 796e9f886a131006b9bbc735c9f522d7
MD5:796e9f886a131006b9bbc735c9f522d7
618496 fsecure 2019-05-26 21:10:48
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:68ee38bf864476374903435477742553
643072 fsecure 2019-05-26 07:11:03
20 ชื่อไฟล์: 1ddb400c4033e0ccf8799d2ae33dd9dc
MD5:1ddb400c4033e0ccf8799d2ae33dd9dc
618496 fsecure 2019-05-24 08:15:27