VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส JS.Agent.JY ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS.Agent.JY หา11ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS.Agent.JY คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:521e9f99ce148bf9145a91cff388c703
36314 quickheal 2020-02-23 18:11:02
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4c7ff3716a080487bb60b043c007b1d1
43411 quickheal 2020-02-21 12:26:19
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:04e61ea01419e5f14b9af9bf1fedcb25
36405 quickheal 2020-02-19 23:52:51
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:779bab53f91ab01eb95a446037471938
41840 quickheal 2019-10-27 20:43:34
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ec3bc440a308cb68dac1a728cf476f36
42588 quickheal 2019-09-07 22:02:34
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d95a166cc7ec285b97ecc38f4883658a
39576 quickheal 2019-09-07 11:35:27
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5a579b69c4263d3cdae922b90eae5de1
53341 quickheal 2019-09-04 12:11:34
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4e3d08999b46a34f1b99a93a5869f98b
73231 quickheal 2019-09-04 05:37:21
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1ec357b425aea153c11bd86b948e2626
39982 quickheal 2019-09-03 02:42:44
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cf2fc21a9f23ee23278596a6f42b212a
43732 quickheal 2019-06-10 23:37:09
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2700582330cedf32a5fcaffb04fc18d9
42074 quickheal 2019-06-01 10:33:49