VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส JS.Agent ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS.Agent หา186ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS.Agent คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

JS.Acad.it JS.ActiveXploit.Gen JS.ads.Agent
JS.Adware.CrossRider JS.Adware.Megasearch JS.Adware.Multiplug
Js.Adware.Multiplug- JS.Adware.Spylog.a JS.Agent
JS.Agent-105 JS.Agent-114 JS.Agent-116

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d76eda9e9c4f14bf4f31bb336b92de5e
1636 ikarus 2019-08-15 19:19:23
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c4d344d5fdcd82f3ac42faf513e1956e
114023 ikarus 2019-08-15 04:26:39
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5dd9b54ee8daf45ef00888a25906609a
26386 ikarus 2019-08-12 02:44:21
4 ชื่อไฟล์: 1d23f37d1c4b4a4e9a667ae881a0e998
MD5:1d23f37d1c4b4a4e9a667ae881a0e998
1153 ikarus 2019-08-10 06:10:42
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a361272ea93413c974f59dc464c038c3
1636 ikarus 2019-08-05 18:26:49
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:92a403c53845dbc10b8411c4e157cad8
14564 ikarus 2019-08-05 07:57:22
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:448b4209342a28903050f067538f2279
1636 ikarus 2019-08-03 06:44:48
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b76006b810870ea196a34a44b496c888
46884 ikarus 2019-07-28 13:12:48
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b521b10f1482c436bdb5ff4381d3124d
1048 ikarus 2019-07-28 11:21:38
10 ชื่อไฟล์: f4e507c6efbd78fa384547b8ca905800
MD5:f4e507c6efbd78fa384547b8ca905800
78981 ikarus 2019-07-21 01:56:21
11 ชื่อไฟล์: 91b3a32075f55303f0b1e6fb8e5a5721
MD5:91b3a32075f55303f0b1e6fb8e5a5721
1636 ikarus 2019-06-23 09:58:38
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a270f1ecc2254f427b973cfacd4c1f05
1636 ikarus 2019-06-09 11:03:45
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:aa22d01aa741a58c8dfcf3adc5606c23
1636 ikarus 2019-06-03 22:56:34
14 ชื่อไฟล์: a4889ceb8dc7abd332aca1a9b1ed89c0
MD5:a4889ceb8dc7abd332aca1a9b1ed89c0
1636 ikarus 2019-06-03 19:17:04
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0b991a0dd7070355b3493f72ee49ec8b
1636 ikarus 2019-05-31 22:14:50
16 ชื่อไฟล์: js木马代码.js
MD5:2ed57f18715f59f606528a03732e0545
1437 ikarus 2019-05-31 16:25:27
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:af761df4ae59703879705a43c2215dfe
1636 ikarus 2019-05-29 00:01:46
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a1a18ce74866dbb86b59910d021fceda
10855 ikarus 2019-05-28 07:28:07
19 ชื่อไฟล์: 9bb2d8a917d809142d2cd14c7350ad8f
MD5:9bb2d8a917d809142d2cd14c7350ad8f
16096 ikarus 2019-05-28 01:39:41
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5ea3b4f2a75411e03ba45b2a599238de
1175 ikarus 2019-05-25 22:27:31