VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส JS.DownLoader.4835 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS.DownLoader.4835 หา66ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS.DownLoader.4835 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

JS.Acad.it JS.ActiveXploit.Gen JS.ads.Agent
JS.Adware.CrossRider JS.Adware.Megasearch JS.Adware.Multiplug
Js.Adware.Multiplug- JS.Adware.Spylog.a JS.Agent
JS.Agent-105 JS.Agent-114 JS.Agent-116

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d1849c6d534df2e58b09e17bdfe46adf
7193 drweb 2019-09-07 07:07:30
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e75702014eb2f2f320793618bcdbb77d
6507 drweb 2019-08-31 02:28:37
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e5033f9c0ac61788db6bd92177176dd0
7108 drweb 2019-08-31 00:31:43
4 ชื่อไฟล์: e0a1e6958ae4416368b2c1211cd044fb
MD5:e0a1e6958ae4416368b2c1211cd044fb
7477 drweb 2019-08-30 20:36:47
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:dff5f92399fe00f3ce414a2222f33c80
7340 drweb 2019-08-30 20:05:32
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b5cd1dc15842c9b43ecd37410536ffdd
6679 drweb 2019-08-29 21:07:34
7 ชื่อไฟล์: 4861c4e6209b379fd2f29bae6674d0c0
MD5:4861c4e6209b379fd2f29bae6674d0c0
6941 drweb 2019-08-27 19:07:27
8 ชื่อไฟล์: 30a02ad4a83dbd2b8cf5d0ea1f3e6285
MD5:30a02ad4a83dbd2b8cf5d0ea1f3e6285
7454 drweb 2019-08-27 08:15:02
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1b5ec9d29476f544aa268d99af05339a
6607 drweb 2019-08-26 22:19:24
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0efd21cdadac07537b418fc567207a44
7301 drweb 2019-08-26 16:21:13
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c246e13060396985f8747acb42304a14
6684 drweb 2019-08-23 06:48:43
12 ชื่อไฟล์: 522d2cb4de76529a3c85c6bf8c250116
MD5:522d2cb4de76529a3c85c6bf8c250116
6914 drweb 2019-08-21 00:16:40
13 ชื่อไฟล์: 23c6ccbace70f8e7b08ff6e9270e0d6e
MD5:23c6ccbace70f8e7b08ff6e9270e0d6e
6516 drweb 2019-08-20 02:14:44
14 ชื่อไฟล์: d4b5bcbd588603f1bee673c866c3a3ec
MD5:d4b5bcbd588603f1bee673c866c3a3ec
6727 drweb 2019-08-15 16:11:39
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9bdad8285f89bf2e8d5fa7b434632130
6643 drweb 2019-08-13 23:12:41
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:85a6ff8045844593e1eae60b2a805617
7082 drweb 2019-08-13 07:09:27
17 ชื่อไฟล์: 72a9c120ac70bae4ac5d011e8194f8ab
MD5:72a9c120ac70bae4ac5d011e8194f8ab
6773 drweb 2019-08-12 17:30:04
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:641166414af58d162f2dc708bc47ea00
7003 drweb 2019-08-12 07:11:50
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5a11e8bfd73347342b50a47883e5f790
6213 drweb 2019-08-12 00:01:43
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:487b37bb8bd9f2029cc582c08362fac6
6223 drweb 2019-08-11 11:47:47