VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส JS.IFrame.393 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS.IFrame.393 หา250ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS.IFrame.393 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

JS.Acad.it JS.ActiveXploit.Gen JS.ads.Agent
JS.Adware.CrossRider JS.Adware.Megasearch JS.Adware.Multiplug
Js.Adware.Multiplug- JS.Adware.Spylog.a JS.Agent
JS.Agent-105 JS.Agent-114 JS.Agent-116

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: IVZQWM4H.htm
MD5:72f0179a0e385064055e3a644704f4a4
227298 drweb 2019-10-31 09:40:20
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ffa49f9e6060c2ed34a073ed19d171d4
4280 drweb 2019-09-08 09:04:42
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fce129a1be3cb404ecb02f04c01b7e69
13754 drweb 2019-09-08 07:31:26
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f3ce443afff15213b7113be835447f3f
10942 drweb 2019-09-08 02:15:26
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e40062746e04ba7a62657085fe7b97bc
13695 drweb 2019-09-07 17:19:31
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e0161571311f3d47ccb1ad7611855b72
12342 drweb 2019-09-07 15:07:33
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d9820c63d83048b59dcd845f373df587
11484 drweb 2019-09-07 11:39:37
8 ชื่อไฟล์: cfe91656cc6b2fb36dcbca8da93935f0
MD5:cfe91656cc6b2fb36dcbca8da93935f0
159711 drweb 2019-09-07 06:11:44
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c84e9201c572f2eabf7f8c4dae928fa3
7587 drweb 2019-09-07 01:55:35
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c63d1032bda03e0d63c9917a228c49a4
6687 drweb 2019-09-07 00:39:28
11 ชื่อไฟล์: c255daebdf61a5f8eb08f87d2b58c7ce
MD5:c255daebdf61a5f8eb08f87d2b58c7ce
4282 drweb 2019-09-06 22:21:28
12 ชื่อไฟล์: bda7803a44935f995ac9eab3275f074d
MD5:bda7803a44935f995ac9eab3275f074d
10740 drweb 2019-09-06 19:35:17
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bd6bbdb433e4b6ff35669123f0674284
15527 drweb 2019-09-06 19:24:38
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a9e28f376d1ba26d4220b60cfd81a14e
37425 drweb 2019-09-06 07:47:21
15 ชื่อไฟล์: 9e9be084447ca11179bf871ebbde37e0
MD5:9e9be084447ca11179bf871ebbde37e0
19918 drweb 2019-09-06 01:54:17
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9707f0b51c8159a219ed9e8ea6c3bcf0
4282 drweb 2019-09-05 21:46:05
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8e5ebec764c735518db4c402b8038a03
4282 drweb 2019-09-05 16:56:42
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7fb5241cef1ba3c69217ff036c7938d1
4282 drweb 2019-09-05 08:53:29
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:79df3ee3971e0316cb1d096eca93b169
12278 drweb 2019-09-05 05:46:29
20 ชื่อไฟล์: 7709dd3e6a250181c8be1c6155add439
MD5:7709dd3e6a250181c8be1c6155add439
21125 drweb 2019-09-05 04:09:17