VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส JS/Faceliker.A!Eldorado ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS/Faceliker.A!Eldorado หา928ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS/Faceliker.A!Eldorado คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

JS/.BBDZ!tr JS/A.6831 JS/A.809
JS/ActiveXComponent! JS/AdClicker-JF JS/AdmedCrypt.A.gen
JS/ADODB.exp JS/ADs.Agent.1 JS/Adware.Agent.AA a
JS/Adware.AutoLike.B JS/Adware.BrowseFox. JS/Adware.Chromex.Ag

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: ddb9e45c2317959b88ca6fae7ae9f06b
MD5:ddb9e45c2317959b88ca6fae7ae9f06b
153158 cyren 2020-02-18 09:15:30
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bf57a04e3287b3f62a2a663bdb0a1d81
43750 cyren 2020-02-15 23:58:22
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b8b13d941041bd1c45beec91a83a5d18
56354 cyren 2020-02-15 19:06:19
4 ชื่อไฟล์: ab1dfccc6eeccf8967abcf672d8b3678
MD5:ab1dfccc6eeccf8967abcf672d8b3678
86248 cyren 2020-02-15 11:41:15
5 ชื่อไฟล์: 8c10a36991da1b6b14e1bad38f5a1d10
MD5:8c10a36991da1b6b14e1bad38f5a1d10
125653 cyren 2020-02-14 20:03:32
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:355ccd32c2dae4582568ce59200780f0
57213 cyren 2020-02-12 17:42:15
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2167d0c7dea3307ac7294d84ecb53ca0
50538 cyren 2020-02-12 05:56:36
8 ชื่อไฟล์: 1b47ace18ef0de2f2728ccfef9b53f48
MD5:1b47ace18ef0de2f2728ccfef9b53f48
84099 cyren 2020-02-12 02:17:34
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:12c8424ea06d8646bc701539b52fe640
77132 cyren 2020-02-11 21:09:35
10 ชื่อไฟล์: bd74196b8fc3b38b4729738f25199c2d
MD5:bd74196b8fc3b38b4729738f25199c2d
146240 cyren 2020-02-11 07:27:11
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:aa789dc996fd01f7d0a5c040ba435d79
88220 cyren 2020-02-10 07:48:16
12 ชื่อไฟล์: 9d4ce9b5860d592cb2bfcebbbb00de10
MD5:9d4ce9b5860d592cb2bfcebbbb00de10
45136 cyren 2020-02-09 18:41:33
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9500828ed587be7ffe428b016d798680
146965 cyren 2020-02-09 14:59:40
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:82cbc1900817c04f464cfc793e1b3750
124613 cyren 2020-02-09 09:13:25
15 ชื่อไฟล์: 45dbe2c89a3bd7d869f1df758401e500
MD5:45dbe2c89a3bd7d869f1df758401e500
673539 cyren 2020-02-08 12:12:29
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:25543a5ac27b4685f6d5168651468570
42424 cyren 2020-02-07 23:57:27
17 ชื่อไฟล์: 940aa7e4848d86fdbac562bd6a5b77cd
MD5:940aa7e4848d86fdbac562bd6a5b77cd
51543 cyren 2020-02-07 03:31:27
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:89f7e278158304433583b1e0d4cc908d
147693 cyren 2020-02-06 18:04:57
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7c2a314a32cb777cd0881856e78c5135
169993 cyren 2020-02-06 05:29:40
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:525b1421d34f32bd56393a4ee9a66d4d
97084 cyren 2020-02-02 20:50:41