VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส JS/Faceliker.a ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS/Faceliker.a หา499ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS/Faceliker.a คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

JS/.BBDZ!tr JS/A.6831 JS/A.809
JS/ActiveXComponent! JS/AdClicker-JF JS/AdmedCrypt.A.gen
JS/ADODB.exp JS/ADs.Agent.1 JS/Adware.Agent.AA a
JS/Adware.AutoLike.B JS/Adware.BrowseFox. JS/Adware.Chromex.Ag

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3eeb6b72a1e72eee86592b89e80d7a7d
51296 mcafee 2020-01-18 23:36:38
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:120d0664da39bd2f351724cd7309e573
116204 mcafee 2020-01-18 00:26:27
3 ชื่อไฟล์: ad85bb03e0b032521f9dbbae56db407c
MD5:ad85bb03e0b032521f9dbbae56db407c
135654 mcafee 2020-01-12 03:25:15
4 ชื่อไฟล์: 7ea37a5ed58710ee1a1daec2cda95bff
MD5:7ea37a5ed58710ee1a1daec2cda95bff
122382 mcafee 2020-01-11 01:24:58
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:452bd109dd227461fe9e3f2297707f6e
84379 mcafee 2020-01-09 16:07:06
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2797ab003f8031e1bf24ace3d49132cc
38916 mcafee 2020-01-08 21:17:52
7 ชื่อไฟล์: e84061f4665cd8cc7fab9ffaf90a83a0
MD5:e84061f4665cd8cc7fab9ffaf90a83a0
79291 mcafee 2020-01-07 08:46:57
8 ชื่อไฟล์: d56c7cc073df8ffe59e0224209c78953
MD5:d56c7cc073df8ffe59e0224209c78953
84379 mcafee 2020-01-06 17:24:56
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:be6f4a1f7eea655d047a63a8e8170541
82537 mcafee 2020-01-06 08:22:26
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b9917ddff8c3bcdaae27942660964e7a
50781 mcafee 2020-01-06 06:26:34
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:99001a3799937d4f6b779929527736ad
75358 mcafee 2020-01-01 01:15:55
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:632ea56aefc0726742986cbe7c3d2010
34798 mcafee 2019-12-31 04:06:45
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:09d8596ed4a7962d9d1a0bed76439425
48066 mcafee 2019-12-29 16:51:43
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d8fe48bcc94ff747815f5224f4fe09a8
232327 mcafee 2019-12-27 20:34:57
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d80250749d4373962ae56a94bbd6986b
67758 mcafee 2019-12-27 20:07:13
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a31aa39e2cb866b6bcde34f3357ca448
55201 mcafee 2019-12-26 19:35:57
17 ชื่อไฟล์: 5c199aeafc6e5e9ed900c4e25a571788
MD5:5c199aeafc6e5e9ed900c4e25a571788
49788 mcafee 2019-12-25 11:04:07
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:33d5275d02a9b0d16e5ed5cb5e267241
155986 mcafee 2019-12-24 17:01:13
19 ชื่อไฟล์: 33bcaa04784ecc4fad6e9a5a3ac31ea7
MD5:33bcaa04784ecc4fad6e9a5a3ac31ea7
55723 mcafee 2019-12-24 16:58:09
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1236400f8e149fffa137439691fe1dc6
44385 mcafee 2019-12-24 02:03:47