VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส JS:ADODB-BL [Expl] ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS:ADODB-BL [Expl] หา5ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS:ADODB-BL [Expl] คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

JS:ADODB-BL [Expl] JS:ADODB-BM JS:ADODB-BM [Expl]
JS:ADODB-BR [Expl] JS:ADODB-BT JS:ADODB-BT [Expl]
JS:ADODB-BU JS:ADODB-BU [Expl] JS:ADODB-CA
JS:Adware-C [Trj] JS:Adware.Agent.VTZ JS:Adware.Agent.VVN

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 111.js
MD5:2437137e223c743afbeacb4a95546d04
123742 avast 2019-10-04 22:32:12
2 ชื่อไฟล์: 111.js
MD5:2437137e223c743afbeacb4a95546d04
123742 avg 2019-10-04 22:32:12
3 ชื่อไฟล์: tet.html
MD5:352a9f8b1ce47f35f2f4c012557a5f58
17682 AVAST 2011-09-06 20:45:30
4 ชื่อไฟล์: result.zip
MD5:b6b93c93203177adbb1f2b76c6d33bd0
9671 AVAST 2011-04-22 19:16:50
5 ชื่อไฟล์: virus.zip
MD5:b4b24fbb76f9c7b272aaa39a1cd6b163
2078 AVAST 2008-12-04 03:31:17