VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส JS:Adware-C [Trj] ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS:Adware-C [Trj] หา56ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS:Adware-C [Trj] คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

JS:ADODB-BL [Expl] JS:ADODB-BM JS:ADODB-BM [Expl]
JS:ADODB-BR [Expl] JS:ADODB-BT JS:ADODB-BT [Expl]
JS:ADODB-BU JS:ADODB-BU [Expl] JS:ADODB-CA
JS:Adware-C [Trj] JS:Adware.Agent.VTZ JS:Adware.Agent.VVN

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6302ad3722e69d1e6e9b44b1458dfa2a
2738 avast 2019-11-21 11:19:26
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6302ad3722e69d1e6e9b44b1458dfa2a
2738 avg 2019-11-21 11:19:26
3 ชื่อไฟล์: f3ffebeb2897c2b9f3fd5c535799f98b
MD5:f3ffebeb2897c2b9f3fd5c535799f98b
2750 avast 2019-11-14 07:26:53
4 ชื่อไฟล์: f3ffebeb2897c2b9f3fd5c535799f98b
MD5:f3ffebeb2897c2b9f3fd5c535799f98b
2750 avg 2019-11-14 07:26:53
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:142e067dd69a5ddfe5536d3d5dadbf87
2737 avast 2019-08-02 00:45:49
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:142e067dd69a5ddfe5536d3d5dadbf87
2737 avg 2019-08-02 00:45:49
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f4c3b80ee4aafa5d642f42972099d758
2783 avast 2019-07-21 01:25:24
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f4c3b80ee4aafa5d642f42972099d758
2783 avg 2019-07-21 01:25:24
9 ชื่อไฟล์: 4c96058bd34e4adffff812808bcf1ca6
MD5:4c96058bd34e4adffff812808bcf1ca6
2686 avast 2019-06-20 05:55:44
10 ชื่อไฟล์: 4c96058bd34e4adffff812808bcf1ca6
MD5:4c96058bd34e4adffff812808bcf1ca6
2686 avg 2019-06-20 05:55:44
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1efed731af818d9ff6321ced44b111e4
2814 avast 2019-06-01 06:54:22
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1efed731af818d9ff6321ced44b111e4
2814 avg 2019-06-01 06:54:22
13 ชื่อไฟล์: b445fcfe2fc2980887e7a742ca704709
MD5:b445fcfe2fc2980887e7a742ca704709
2737 avast 2019-05-13 23:36:20
14 ชื่อไฟล์: b445fcfe2fc2980887e7a742ca704709
MD5:b445fcfe2fc2980887e7a742ca704709
2737 avg 2019-05-13 23:36:20
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b43577a0689f43ac52c098af480267ad
2747 avast 2019-05-13 23:11:11
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b43577a0689f43ac52c098af480267ad
2747 avg 2019-05-13 23:11:11
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0e880f8f3c3de1ba1c20ae782b94dbcc
2775 avast 2019-05-05 19:28:20
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0e880f8f3c3de1ba1c20ae782b94dbcc
2775 avg 2019-05-05 19:28:20
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:15d64f3832a31e260cbae6d5d565d306
2749 avast 2019-04-26 23:47:30
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:15d64f3832a31e260cbae6d5d565d306
2749 avg 2019-04-26 23:47:30