VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส JS:Clickjack-AH [Trj] ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS:Clickjack-AH [Trj] หา3824ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS:Clickjack-AH [Trj] คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

JS:ADODB-BL [Expl] JS:ADODB-BM JS:ADODB-BM [Expl]
JS:ADODB-BR [Expl] JS:ADODB-BT JS:ADODB-BT [Expl]
JS:ADODB-BU JS:ADODB-BU [Expl] JS:ADODB-CA
JS:Adware-C [Trj] JS:Adware.Agent.VTZ JS:Adware.Agent.VVN

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 7bbf809a55fdaed4dce8670cd6823b8b
MD5:7bbf809a55fdaed4dce8670cd6823b8b
76942 avast 2020-02-28 14:48:49
2 ชื่อไฟล์: 7bbf809a55fdaed4dce8670cd6823b8b
MD5:7bbf809a55fdaed4dce8670cd6823b8b
76942 avg 2020-02-28 14:48:49
3 ชื่อไฟล์: 6a89cffe7623eec3e1b1f01eaf2b5911
MD5:6a89cffe7623eec3e1b1f01eaf2b5911
204207 avast 2020-02-28 08:47:15
4 ชื่อไฟล์: 6a89cffe7623eec3e1b1f01eaf2b5911
MD5:6a89cffe7623eec3e1b1f01eaf2b5911
204207 avg 2020-02-28 08:47:15
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4604758966bfdb9342628ee52e93b51d
43298 avast 2020-02-27 20:52:12
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4604758966bfdb9342628ee52e93b51d
43298 avg 2020-02-27 20:52:12
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:20daeeb3b82ec1613c0625c006d72cb6
386853 avast 2020-02-27 07:04:55
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:20daeeb3b82ec1613c0625c006d72cb6
386853 avg 2020-02-27 07:04:55
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:100084ee0534a04c94cfbeea9fae1fa0
79079 avast 2020-02-27 00:12:49
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:100084ee0534a04c94cfbeea9fae1fa0
79079 avg 2020-02-27 00:12:49
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:044051b429bfa5143fc71c57f2d47a59
326853 avast 2020-02-26 19:10:20
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:044051b429bfa5143fc71c57f2d47a59
326853 avg 2020-02-26 19:10:20
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b664a224e20fd7c4550183b1c219a9d4
45005 avast 2020-02-26 15:30:58
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b664a224e20fd7c4550183b1c219a9d4
45005 avg 2020-02-26 15:30:58
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:adc334190046ee3349a09dd7677c05ea
94560 avast 2020-02-26 07:31:28
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:adc334190046ee3349a09dd7677c05ea
94560 avg 2020-02-26 07:31:28
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a8c597097844980d50f1eee9cbd084f8
38493 avast 2020-02-26 04:34:10
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a8c597097844980d50f1eee9cbd084f8
38493 avg 2020-02-26 04:34:10
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a7dd345f601cb0aa862289d731be105b
79208 avast 2020-02-26 04:06:39
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a7dd345f601cb0aa862289d731be105b
79208 avg 2020-02-26 04:06:39