VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส JS:Downloader-FWS [Trj] ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS:Downloader-FWS [Trj] หา962ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS:Downloader-FWS [Trj] คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

JS:ADODB-BL [Expl] JS:ADODB-BM JS:ADODB-BM [Expl]
JS:ADODB-BR [Expl] JS:ADODB-BT JS:ADODB-BT [Expl]
JS:ADODB-BU JS:ADODB-BU [Expl] JS:ADODB-CA
JS:Adware-C [Trj] JS:Adware.Agent.VTZ JS:Adware.Agent.VVN

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f46ab190db0d5b2d5a286bd42b39d079
4200 avast 2019-08-24 07:52:36
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f46ab190db0d5b2d5a286bd42b39d079
4200 avg 2019-08-24 07:52:36
3 ชื่อไฟล์: f4569b2e42fddc3b5e52eb4fbba05292
MD5:f4569b2e42fddc3b5e52eb4fbba05292
9033 avast 2019-08-16 15:52:48
4 ชื่อไฟล์: f4569b2e42fddc3b5e52eb4fbba05292
MD5:f4569b2e42fddc3b5e52eb4fbba05292
9033 avg 2019-08-16 15:52:48
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d169486802fe288c85bff09c9c90d1ab
9442 avast 2019-08-15 13:32:55
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d169486802fe288c85bff09c9c90d1ab
9442 avg 2019-08-15 13:32:55
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c5a0c7138f601f96611097cec44494a0
4185 avast 2019-08-15 05:02:19
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c5a0c7138f601f96611097cec44494a0
4185 avg 2019-08-15 05:02:19
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b504cf447546158c85f7672376359b50
9425 avast 2019-08-14 16:21:03
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b504cf447546158c85f7672376359b50
9425 avg 2019-08-14 16:21:03
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a1ff2ea870b910577978c6ff295fac1c
4181 avast 2019-08-14 03:29:31
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a1ff2ea870b910577978c6ff295fac1c
4181 avg 2019-08-14 03:29:31
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9abb35fc75b64db8e1cf964f29e8acfb
9035 avast 2019-08-13 22:18:40
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9abb35fc75b64db8e1cf964f29e8acfb
9035 avg 2019-08-13 22:18:40
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7e998212b571756685c7fbd08ef9b9bd
4171 avast 2019-08-13 02:04:44
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7e998212b571756685c7fbd08ef9b9bd
4171 avg 2019-08-13 02:04:44
17 ชื่อไฟล์: 73f58da9da52e9dbe1b1d84fb6b61cb7
MD5:73f58da9da52e9dbe1b1d84fb6b61cb7
9029 avast 2019-08-12 18:23:42
18 ชื่อไฟล์: 73f58da9da52e9dbe1b1d84fb6b61cb7
MD5:73f58da9da52e9dbe1b1d84fb6b61cb7
9029 avg 2019-08-12 18:23:42
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:70f81e35ce1061350e30101b51c34070
4322 avast 2019-08-12 16:15:46
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:70f81e35ce1061350e30101b51c34070
4322 avg 2019-08-12 16:15:46