VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส JS:Generic-A [Trj] ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS:Generic-A [Trj] หา468ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS:Generic-A [Trj] คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

JS:ADODB-BL [Expl] JS:ADODB-BM JS:ADODB-BM [Expl]
JS:ADODB-BR [Expl] JS:ADODB-BT JS:ADODB-BT [Expl]
JS:ADODB-BU JS:ADODB-BU [Expl] JS:ADODB-CA
JS:Adware-C [Trj] JS:Adware.Agent.VTZ JS:Adware.Agent.VVN

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4027e6d1cb3cb15180a18e75417df9ba
30854 avast 2020-02-21 06:16:03
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4027e6d1cb3cb15180a18e75417df9ba
30854 avg 2020-02-21 06:16:03
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3e732d44c74d3396a22c9ae2b27f9c14
31236 avast 2020-02-21 05:23:10
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3e732d44c74d3396a22c9ae2b27f9c14
31236 avg 2020-02-21 05:23:10
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2a6810a295a88c195827c1360a146ccf
31896 avast 2020-02-20 19:01:08
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2a6810a295a88c195827c1360a146ccf
31896 avg 2020-02-20 19:01:08
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:12fa72bf6bbaa97a96dccd367803fc08
21193 avast 2020-02-01 11:14:09
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:12fa72bf6bbaa97a96dccd367803fc08
21193 avg 2020-02-01 11:14:09
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ff77fbb306e122ed348d2e2ac512ae50
91512 avast 2020-01-31 17:13:37
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ff77fbb306e122ed348d2e2ac512ae50
91512 avg 2020-01-31 17:13:37
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:394a766e048baa3439d85770de879974
38876 avast 2020-01-15 18:59:05
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:394a766e048baa3439d85770de879974
38876 avg 2020-01-15 18:59:05
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4af1f67a262c5265100db36dd21610f4
1116643 avast 2020-01-09 19:15:28
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4af1f67a262c5265100db36dd21610f4
1116643 avg 2020-01-09 19:15:28
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0730893152f9e5cd7bb53fd48a4a717d
46466 avast 2020-01-07 18:45:28
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0730893152f9e5cd7bb53fd48a4a717d
46466 avg 2020-01-07 18:45:28
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6942858a7b9460fd54a824060d3f7fc2
22835 avast 2020-01-04 16:29:55
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6942858a7b9460fd54a824060d3f7fc2
22835 avg 2020-01-04 16:29:55
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0201f2f00e19edb6097aec1a3b9f9822
41785 avast 2019-12-23 18:26:51
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0201f2f00e19edb6097aec1a3b9f9822
41785 avg 2019-12-23 18:26:51